Rapport fra et samråd

Medier og opposition pressede sundhedsministeren til at udmønte 35 millioner
øremærkede kroner til svangreomsorgen.

Hvorfor ville ministeren ikke svare, da hun i første halvdel af august blev bedt om at af- eller bekræfte forlydenderne om, at de øremærkede midler på finansloven til fødeafdelingerne, var rullet tilbage?

Det spørgsmål kredsede flere oppositionspolitikere om i et samråd med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den 15. august. Anledningen til det hasteindkaldte samråd var erkendelsen af, at de 75 millioner kroner, som sidste års finanslov afsatte til fødeområdet for henholdsvis 2016 og 2017, bliver rullet tilbage samt usikkerheden om, hvorvidt de 35 millioner, der var sat af til samme formål i indeværende år, ville komme til udbetaling.

Også Tidsskrift for Jordemødre havde forsøgt at få klaring over, hvordan det stod til med de 35 millioner kroner, som egentlig skulle have været ude og arbejde for længe siden. Svaret fra ministeriet havde lydt, at regionerne kunne søge midlerne til begrundede tiltag, og at ansøgningerne fra de fem regioner lå i ministeriet. Om pengene rent faktisk ville komme til udbetaling, var det ikke muligt at få svar på.

Hverken sundhedsordførere eller de mange jordemødre, der var mødt op for at overvære samrådet, fik at vide, hvorfor ministeren ikke ville berolige de mange, der havde set hen til en økonomisk håndsrækning, som nu så ud til at blive trukket tilbage. Ministeren henholdt sig til, at ansøgningsrunden endnu ikke var afsluttet, og at hun ikke kunne udtale sig undervejs i processen.

– En minister skal ikke gå ud og forklare en usikkerhed, hun ikke selv har skabt, sagde Løhde.

Dagen før samrådet meldte sundhedsministeren ud, at der var sendt tilsagnsbreve til regionerne på deres ansøgninger. I alt 34,5 millioner kroner ville komme til udmøntning.

Den pludselige åbenhed fra ministerens side fik Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører for Socialdemokraterne, til at konkludere, at “ministeren har ladet sig presse af medier og opposition”.

Stine Brix fra Enhedslisten spurgte ministeren, om hun fandt det problematisk at give 35 millioner kroner til blandt andet opnormering på fødegangene og så stoppe det ekstraordinære bloktilskud de kommende år. Til det svarede ministeren, at det er regionernes opgave at prioritere pengene på sygehusene. Sundhedsministeren ser ikke et særligt behov for ekstra midler på fødeafdelingerne.

– Regionerne kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger uden de ekstra finanslovsmidler. Jeg har i hvert fald aldrig hørt andet fra regionernes formand, sagde Sophie Løhde.

Link til TV-transmission af samrådet findes under Nyheder. 

Ikke flere øremærkede penge

Forslaget til den kommende finanslov indeholder ikke øremærkede midler til svangreomsorgen. Et fødested afviser midlerne for i år, hvis de ikke følges op af ekstra bevillinger til regionernes fødeafdelinger de kommende år.

‘De frigjorte midler prioriteres til andre initiativer på sundhedsområdet’. De frigjorte midler, der sigtes til her, er de 75 millioner kroner, som blev afsat på finansloven af den forrige regering til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne i 2016, men som af den nuværende regering foreslås brugt til andre formål. Dermed gik Enhedslistens og den øvrige oppositions forudanelse i opfyldelse. Det til trods for, at et enigt Folketing den 26. februar i år stod sammen om en vedtagelse, hvor der blandt andet står:

“Folketinget noterer sig, at der i finansloven for 2015 er afsat 35 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Midlerne skal anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg” og “Folketinget opfordrer ministeren til at holde fokus på udmøntningen af midlerne i regionerne og følge udviklingen i kvaliteten samt til at orientere Folketinget herom” (V 28 Om travlheden på landets fødeafdelinger). Regionerne har fået tilsagn om de 35 millioner kroner for indeværende år, men Region Syddanmark afventer ifølge Fyens Stiftstidende det endelige resultat af finanslovsforhandlingerne, før man vil tage imod pengene.

“Den tidligere regering, der gav pengene, sagde, at de skulle være permanente. I de tekster, vi kan se nu fra den nuværende regering, kan vi læse, at det kun skal være en et-årig tildeling. Derfor afventer vi finansloven, som kommer om en måneds tid, og ser, om man gør det permanent. Hvis ikke man gør det, skal vi finde pengene i eget budget. Så er der noget andet, der skal skæres væk,” siger Poul Erik Svendsen (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, den 1. oktober til avisen.

Sundhedsminister Sophie Løhde undrer sig over regionens udmelding:

- Det er selvfølgelig helt op til de enkelte regioner, om de vil tage imod de penge, de har fået bevilget, men det undrer mig, hvis Region Syddanmark siger nej tak til de ekstra penge til fødeafdelingerne. Ikke mindst fordi regionerne har mulighed for at strække midlerne ind i 2016, hvis de har en god grund til det, siger ministeren til Tidsskrift for Jordemødre.