Psykoterapeuter gør en forskel

Region Syddanmark er et af de steder i landet, der har et veletableret sorggruppetilbud til forældre, der mister deres barn i grav iditeten, fødslen eller månederne efter. Herfra anbefales det at lade jordemødre og sygeplejersker efteruddanne sig som psykoterapeuter for at varetage arbejdet med sorggrupper.

– Vores vigtigste fokus er kontakt. At familierne oplever sig mødt, som de har brug for, og i den forbindelse er det bare en rigtig god idé at have en psykoterapiuddannelse. Ikke fordi, vi skal sidde og lave terapi, men fordi du bliver bedre til at skabe den følelsesmæssige kontakt, som er nødvendig, siger Rikke Bertrams.

Efter at have gennemgået historikken bag det syddanske tilbud om sorggruppeforløbt, var det denne anbefaling, jordemødrene Rikke Bertram og Wicky Burkal i særdeleshed gerne ville give videre på temamødet om spædbarnsdød i Odense.

Rikke Bertram uddyber hvorfor:

– Jeg oplevede selv på et tidspunkt, at der kom en psykoterapeutuddannet jordemoder ind i gruppen, og der skete bare noget dér! Så jeg besluttede, at den baggrund ville jeg også have, siger hun.

Rikke Bertram tog herefter den fireårige psykoterapeutuddannelse.

– Det er ikke en forudsætning for at kunne varetage en sorggruppefunktion, men uddannelsen er overordentlig hjælpsom, blandt andet fordi man på sin egen krop mærker, hvad det betyder at være i kontakt med sit inderste. Det gør det muligt at bevare den følelsesmæssige kontakt, når vi følger familierne i deres dybeste sorg, afmagt og ensomhed, forklarer hun.

Desuden er det vigtigt at være to om funktionen, da det giver mulighed for sparring, ligesom den fælles eksterne supervision for regionens sorggruppeledere ti gange årligt er en rigtig god ting ifølge Bertram og Burkal

Læs også artiklen Kollektivt løft til livet efter tabet, Tidsskrift for Jordemødre nr. 7, 2019

Sorggrupper i Region Syd

  • I Fødeplanen 2010 for Region Syddanmark stod der eksplicit, at der skulle etableres et fælles regionalt tilbud til forældre, der mister deres barn.
  • Sorggrupperne er i dag placeret i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa.
  • Alle forældre, der mister et barn fra graviditetsuge 14 og op til tre måneder efter fødslen, får tilbudt et forløb i en sorggruppe.
  • Hver gruppe kan rumme op til seks par.
  • Cirka 50 procent vælger at sige ja tak til tilbuddet om gruppeforløb. De øvrige får tilbudt individuelle samtaler med sorggruppeleder, hvis de fx ikke taler dansk.
  • Henvisning foregår via fødestedets personale i forbindelse med konkrete hændelser eller fra sundhedsplejersker ved vuggedød.
  • Forældrene kontaktes ved opringning eller mail af sorggruppelederne på det pågældende fødested.
  • Et sorggruppeforløb omfatter syv mødegange á fire timer.
  • Både forældre og sorggruppeledere har tavshedspligt, og der føres ingen journaler.
  • Vil du vide mere, kan sorggruppelederne kontaktes på: sorggruppe.odense@rsyd.dksorggruppe.kolding@rsyd.dksorggruppe.esbjerg@rsyd.dk, sorggruppe.aabenraa@ rsyd.dk