Projects Abroad

En række organisationer sender unge ud i verden til frivilligt arbejde. Mange bruger opholdet i et udviklingsland som forberedelse til at komme ind på en ønsket uddannelse.Projects Abroad er en af de største spillere på volonturismebanen.

Projects Abroad er en verdensomspændende organisation, der sender frivillige ud til en lang række lande. Projects Abroad er en ud af flere organisationer, der formidler kontakt mellem unge frivillige og modtagerlande, som unge med en drøm om at blive jordemoder rejser ud med.

Ifølge Projects Abroads danske hjemmeside, har organisationen siden 1992 sendt mere end 100.000 frivillige til 38 lande, hvor "de har bidraget til en positiv udvikling i udsatte lokalsamfund." De frivillige sendes ud til organisationens projekter, der dækker alt fra svangreomsorg til naturbevaringsprojekter.

Et af Projects Abroads tilbud er målrettet unge, der ønsker at blive optaget på en særlig uddannelse – for eksempel jordemoderstudiet. Hvert år sender organisationen ca. 20 unge frivillige ud, der har en drøm om at blive jordemoder.

På Projects Abroads hjemmeside præciseres det, at frivillige uden uddannelse eller erfaring ikke vil udføre praktisk arbejde, som de ikke er kvalificerede til. "Du vil i stedet lære igennem observation og dialog med lokale læger og sygeplejersker", står der på hjemmesiden. Organisationen oplyser, at flere lande ikke tillader frivillige uden uddannelse eller erfaring at deltage på et medicinsk projekt. Dette gælder ikke for Tanzania og en lang række andre afrikanske lande.

Rikke Lizette Christensen, der er Projects Abroads danske direktør, fortæller, at de frivillige bliver forberedt før, de rejser ud. Direktøren fortæller videre, at alle frivillige får en grundig introduktion på selve projektet af deres medicinske koordinator fra Projects Abroad, når de ankommer til deres destination.

Tidsskrift for Jordemødre har stillet Rikke Lizette Christensen en række spørgsmål, som hun har ønsket at besvare skriftligt:

Følger I jævnligt op på samarbejdet med de lokale folk? Og hvordan?
"Vi arbejder konstant for at gøre træning og monitorering bedre og med de procedurer, vi har nu, er det tvivlsomt, at sådanne tilfælde (at frivillige tager imod ved fødsler og administrerer medicin, red.) vil forekomme", skriver direktøren.

Har du hørt om, at unge frivillige uden uddannelse kommer i situationer, hvor de må overskride deres kompetencer og fx tage imod børn ved fødsler eller administrere medicin?
"Ja, desværre. Vi ved dog også, at det er foregået under kontrollerede forhold og under supervision af en professionel og særdeles kompetent og erfaren lokalt uddannet ansat på projektet. Vi fraråder på det kraftigste frivillige at deltage i aktiviteter, som de ikke er kompetente til. Det er også her vores Medical Code of Conduct kommer ind, da vi ikke kan overvåge dem døgnet rundt. Men vi har gode erfaringer med, at de lokale læger siger til og fra over for de frivillige", svarer Rikke Lizette Christensen i en mail og understreger, at hun ikke har hørt om, at frivillige assisterer ved fødsler eller administrerer medicin.

Hvordan forholder du dig til, hvis det sker, at et ungt menneske har overskredet sine kompetencer?
"Sådanne situationer håndteres normalt af vores erfarne operationelle personale på destinationen. Jeg stoler på, at de lokale læger og sygeplejersker, som alle er uddannede og kompetente, er i stand til at vurdere, om en frivillig skal have lov til at lave praktiske opgaver", skriver Rikke Lizette Christensen.

På Projects Abroads hjemmeside kan man læse beretninger fra frivillige, der har været på ophold på hospitaler:

"På en af de mindre afdelinger fik vi mere praktiske opgaver såsom at rense sår, skifte forbinding og endda sy sting. Der var mange situationer, hvor vi talte for patienterne og sørgede for, at de fik nok medicin".
Thomas, 19 år, Tanzania.

"Som en stor bonus fik jeg desuden også lov til at assistere ved en fødsel".
David, nybagt student, Philippinerne.

"Peder havde en meget lærerig oplevelse i Tanzania. Han lærte at give indsprøjtninger og måle blodtryk".
Om Peder, 19 år.

"Jeg oplevede et par gange, at jeg måtte råbe til dem, at jeg altså kunne se hovedet, ja nogle gange var hovedet endda født. Alligevel tog de det stille og roligt".
Lea, Tanzania.

"Mit arbejde på hospitalet gik mest ud på at observere, men jeg fik faktisk lov til at assistere i ny og næ".
Christopher, Togo.