Professionel sparring med ledere

Hvordan hjælper man bedst nye ledere i gang? Det spørgsmål stillede Lederkredsen sig. Oprettelse af en mentorordning var et af svarene. Derfor tilbyder Lederkredsen nu i samarbejde med Jordemoderforeningen mentorordning til nye ledere.

Charlotte Bjerre kunne godt have brugt en mentor, da hun for 21 år siden startede i sit første job som leder først som centerleder ved Frederiksberg Hospitals Jordemodercenter.

I dag er Charlotte Bjerre chefjordemoder ved Roskilde Sygehus og desuden formand for Jordemoderforeningens Lederkreds. Og det var som bestyrelsesmedlem i Lederkredsen, at ideen om at oprette et mentorkorps opstod.

Selvom Charlotte Bjerre som ny leder hurtigt kom med ind i etablerede ledernetværk, så kunne en mentor fra egen faggruppe have været en god støtte, vurderer hun.

– Man kommer hurtigt ind i et lederfællesskab med ledere fra egen Region, såfremt man selv er opsøgende, når man starter som jordemoderleder. Flere sygehuse tilbyder også mentorordninger til deres nye ledere. Men det, der adskiller os fra andre faggrupper, for eksempel sygeplejersker, er, at vi ikke har et fagfællesskab for ledere på sygehuset. Hvis man som jordemoderleder skal have et fagfællesskab, så må du ofte vende dig mod andre sygehuse for at finde det, siger Charlotte Bjerre og understreger, at det ikke handler om, at det er sværere at være jordemoderleder end leder for andre faggrupper.

– Men der er nogle andre udfordringer i at lede jordemødre, som er knyttet til faget. Jordemødre er meget dedikerede til professionen og har en meget stærk faglig identitet og selvstændighed, og det giver ledelsesmæssige udfordringer, siger Charlotte Bjerre.

Ordningen

Det er netop behovet for at hente støtte fra en erfaren leder inden for egen faggruppe, som Lederkredsen nu, i samarbejde med Jordemoderforeningen, forsøger at imødekomme med oprettelse af en mentorordning målrettet de ca. 100 medlemmer af Lederkredsen (se faktaboks om ordningen). Det er Jordemoderforeningen, der parrer mentor og mentee, og et af principperne herfor er, at de to parter ikke må være fra samme region, og at ordningen som udgangspunkt løber i op til 12 måneder med mindst fire møder.

Det er mentee, der lægger op til de emner, som hun ønsker at få behandlet på møderne. Charlotte Bjerre forudser at særligt to emner – ud over det store altoverskyggende, der handler om besparelser – vil blive vendt på mentormøderne:

– Konflikter mellem medarbejdere og afskedigelser. Det er ikke usædvanligt at ledere rekrutteres fra egne rækker og det vil sige, at man skal være leder for sine gamle kolleger og måske for veninder og det kan være svært. Her kan professionel sparring være en god ide. Jeg har hørt fra ledere, der er holdt op som ledere, at de lå søvnløse, når der var personalekonflikter og at det blev et personligt problem for dem. Hvis man har det sådan, så kan en mentorordning måske være med til at afklare og bringe erkendelse til jordemoderlederen, siger Charlotte Bjerre.

Alt kan tages op

Anne Vils indgår også som mentor i ordningen. Hun er den yngste leder ud af de i alt seks jordemødre, der har stillet sig til rådighed som mentorer. Anne Vils er vicechefjordemoder på Herlev Hospital med ansvar for vagtplanlægning. Vejen ind i lederjobbet gik over posten som tillidsrepræsentant, hvor hun var tovholder for et projekt om principper for arbejdstilrettelæggelse. Anne er selvfølgelig åben over for mentees, der søger sparring inden for hendes felt, men vil også gerne bruges på andre områder.

– Som mentor regner jeg med at kunne give kvalificeret sparring til en lederkollega, der er forholdsvis ny i ledelse, måske med et par års erfaring, og som kunne tænke sig at have et fortroligt rum for refleksion. Det kan dreje sig om alt fra at få hjælp til at finde sig til rette i lederrollen, få greb om personaleledelse og organisatorisk forståelse til retslige og etiske forhold. Selvfølgelig kan mentee også være en vagtplanlægger, der kan bruge praktiske råd, men egentlig forventer jeg mere end det. Det at træde ud af det kollegiale fællesskab fylder meget for nye ledere, ligesom det er en stor udfordring at lede i krisetid med fusioner og afskedigelser. Jeg vil tro, at det vil være emner, der vil blive kredset en del om i Jordemoderforeningens mentorordning, siger Anne Vils.

Jordemoderforeningens mentorordning

  • Medlemmer af Lederkredsen (jordemødre på lederoverenskomst), der netop er startet i deres første job, har fået tilbud om at indgå i en mentorordning som mentee. Her ved ordningens start dispenseres der lidt fra nyhedskriterier og ledere med to til tre års erfaring er også velkomne.
  • Jordemoderforeningen står for matchningen af mentee og mentor. Listen over mentorer tæller jordemødrene med ledererfaring fra klinik, uddannelse og forskning.
  • Mentor og mentee kan ikke være fra samme region.
  • Jordemoderforeningen er formidler af aftale om mentorordning, der i øvrigt er et privat anliggende mellem mentor og mentee.
  • Mentor skal fungere som professionel sparringspartner ikke som coach eller supervisor. Det vil sige, at mentor kan bringe egne erfaringer og forslag ind i samtalen.
  • Ansvaret for planlægningen og forberedelsen af mentormøder ligger hos mentee.
  • Der er endnu ikke nogen, der har meldt sig som mentees.
  • Vil du vide mere om ordningen kontakt da direktør Jan Helmer på jhe@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Læs rammer og spilleregler for ordniningen
Download og udfyld et mentee skema

Mentor
En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte mentees udvikling. Begrebet anvendes i mange forskellige sammenhænge bl.a. til udvikling af ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, i foreninger til at støtte medlemmernes udvikling samt i samfundsmæssige sammenhænge som f.eks. i forbindelse med integrationsprojekter, støtte til unge kriminelle, til iværksættere m.m.Mentor og den trojanske krig
Mentor var i græsk mytologi en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt.

Læs rammer og spilleregler for ordniningen
Download og udfyld et mentee skema