Professionalisme uden grænser

Danske Regioner har netop inviteret Jordemoderforeningen med i en national referencegruppe, som skal komme med gode ideer til nye organisationsformer og opgaveflytning i sundhedssektoren.

Den nye situation, hvor der bliver uddannet flere jordemødre er blevet bemærket af vores arbejdsgivere, som dermed også har fået øjnene op for, at jordemødre kan bruges andre steder end på fødegangene.

Invitationen til at deltage i Danske Regioners referencegruppe kommer i forlængelse af flere initiativer fra både Jordemoderforeningen og Danske Regioner. Med referencegruppen, hvor de faglige organisationer og de centrale sundhedsmyndigheder er inviteret til at være med, vil Danske Regioner styrke og systematisere arbejdet med opgaveglidning.

Referencegruppen skal være med til at samle og sprede viden om opgaveglidning, der kan være med til at understøtter regionernes og sygehusenes arbejde på området. Referencegruppen kan også foreslå nye løsninger, som så kan afprøves et eller flere steder i landet.

 Vi har tidligere her i tidsskriftet skrevet om forårets workshops og foreningens nye strategipapir, men også om de politiske kontakter og de fælles indlæg i landets aviser af Bent Hansen og Lillian Bondo.

Nu har Danske Regioner som optakt til det kommende arbejde i den nationale referencegruppe udsendt en publikation med titlen ’Professionalisme uden grænser’. På de 56 sider beskriver Danske Regioner ti konkrete historier, som vil forandre sundhedsvæsenet nedefra.Danske Regioner taler ligefrem om en revolution. Under alle omstændigheder er det en udvikling, som vi skal hilse velkommen og understøtte, så vi både får brugt de kompetencer, der ligger i jordemodergruppen, men også får skabt jobs til de studerende, som kommer ud fra de tre uddannelsesinstitutioner i de kommende år.

En af de ti historier, som Danske Regioner også fremhæver andre steder, er den faglige kontinuitet i Holbæk, hvor jordemødre også har overtaget arbejdet på barselgangen. Udgangspunktet har været et ønske om bedre patientforløb og mere kvalitet, og en analysegruppe bestående af overlæger, jordemødre og sygeplejersker har peget på, at hele forløbet skulle varetages af én faggruppe, så de gravide oplevede et sammenhængende forløb før, under og efter fødslen.

I publikationen fremhæver chefjordemoder Anne Fabricius, at man udnytter ressourcerne bedre samtidig med, at det giver et afvekslende arbejdsliv for den enkelte jordemoder. Men også i et større samfundsmæssigt perspektiv er der god fornuft i ordningen. Netop fordi der mangler sygeplejersker andre steder, er der god fornuft i at lade jordemødre varetage arbejdet på barselgangen.

Det er især den sidste vinkel, som Danske Regioner har for øje. Hvis Jordemoderforeningen sammen med regionerne kan være med til at skabe flere jobmuligheder for jordemødre samtidig med, at vi løser et større samfundsmæssigt problem i sundhedssektoren, ja så er fundamentet skabt for et godt arbejde i den kommende nationale referencegruppe.