Privatpraktiserende jordemoder vil samarbejde med regionen

Jordemoder Mona Bindner har åbnet fødeklinik i Silkeborg. Hendes mål er, at regionen vil udbyde en eller flere klinikker i licitation efter forbillede fra Region Sjælland. Hvis ikke det lykkes, tvivler hun ikke på, at fødeklinikken alligevel kan blive økonomisk rentabel.

Jordemoder Mona Bindner ejer Silkeborg Jordemoderhus, der er en del af Den lille Jordemoder. Hun arbejder målrettet for at Region Rammerne er i orden. Forarbejdet er gjort. Og gejsten er i høj grad til stede.

Jordemoder Mona Bindner udvider sortimentet i sin private jordemoderklinik, når hun fra årsskiftet – udover blandt andet scanning, gravidmassage, akupunktur og fødselsforberedelse – tilbyder, at kvinderne kan føde i klinikken, der har til huse i en lejet patriciavilla i Silkeborg.

Der er endnu ikke trængsel i bestillingsbogen i Silkeborg Jordemoderhus, men Mona Bindner føler sig sikker på, at kunderne er der. Hun har gennem en periode spurgt 200 af de kvinder, der blandt andet kom til scanning i klinikken, om de kunne forestille sig at føde på klinikken, og om de ville være parate til selv at betale. 87 procent svarede positivt på, at de godt kunne forestille sig at føde på en klinik, og heraf var 70 villige til selv at betale.

Vel vidende, at en del enten ikke ville vælge klinikfødsel, når det kom til stykket, eller ikke var egnede til klinikfødsel, så tror Mona Bindner, at resultatet af den lille helt uvidenskabelige undersøgelse, viser, at der er en interesse for at føde på klinik.

– Der er jævnligt nogen, der har sagt, at man burde kunne føde her, når de for eksempel er til scanning. Mange synes, det er træls at skulle køre til Herning eller Viborg for at føde, siger Mona Bindner, der har arbejdet på Viborg Sygehus, fra hun blev færdig som jordemoder for ni år siden. I de sidste år arbejdede hun som kendt jordemoder og etablerede ved siden af ’Den lille jordemoder’, som klinikken kom til at hedde inspireret af Mona Bindners højde. For to år siden sagde hun sin faste stilling i Viborg op og helligede sig helt klinikken.

Fødeafdeling mangler
Fødeafdelingen på Silkeborg sygehus lukkede i 2011 og havde indtil da ca. 1.000 fødsler årligt. Det er en by i hurtig vækst og åbningen af en fødeklinik er da også taget godt imod af flere af kommunalpolitikere og den lokale presse.

Med inspiration fra Region Sjælland har den midtjyske klinikejer kontaktet politikere i Region Midtjylland og foreslået en tilsvarende ordning. Region Sjælland har indgået aftaler med jordemødre om drift af tre private klinikker, hvor regionen afregner pr fødsel.

– De har taget min henvendelse og ide alvorligt, og jeg ved, at vores region har henvendt sig til Region Sjælland for at høre om økonomien i ordningen. Jeg har haft kontakt med flere politikere i Region Midt, der synes, at en fødeklinik er en god ide. Men flere har også givet udtryk for, at de er bekymrede for, om det vil være fordyrende, siger Mona Bindner, der tværtimod mener, at private klinikker vil kunne afhjælpe regionerne med det stigende fødselstal, der forudses over de kommende ti år.

– Jeg argumenterer også med, at kvinderne skal have flere valgmuligheder, når de skal føde. De skal ikke kun kunne vælge specialafdeling eller hjemmefødsel, og de skal kunne vælge et fødested tættere på deres hjem, siger hun.

Regionens politikere har Bindners forslag om, at regionen udbyder en eller flere klinikker til privat drift på dagsordenen i januar.

En blandet butik
Hvad må man, og hvad skal man gøre? Der var mange spørgsmål, da Mona Bindner begyndte at blive mere målrettet i sit ønske om at åbne en privat fødeklinik. Hun fik rådgivning i Jordemoderforeningen om sundhedslovgivningen omkring det at åbne klinik og fandt god hjælp på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Region Midtjyllands fødeplan blev desuden trevlet igennem for argumenter for en klinik. Her står der blandt andet, at Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge svangreomsorgen på nye måder. Det er nødvendigt for, at svangreomsorgen udvikles i takt med nye faglige muligheder og krav, for at tilpasse svangreomsorgen de økonomiske og geografiske rammer og for i højere grad at tilpasse brugernes ønsker og behov.

– Jeg har særlig hæftet mig ved, at der står, at der skal tilrettelægges på nye måder for at tilpasse tilbuddene efter brugernes ønsker og behov. Her kan jordemoderledede fødeklinikker være med til at skabe nærhed til de gravide og fødende, siger Mona Bindner.

Også på hjemmefronten skulle situationen og stemningen omkring projektet måles.

– Jeg afklarede med min mand, at det var ok, at jeg fremover ville være på kald det meste af tiden. Han arbejder selv meget, siger hun.

Mona Bindner har en backinggruppe af jordemødre, der ved behov kan tage vagten et par døgn. På længere sig kan hun godt se for sig, at der bliver behov for at ansætte en eller flere jordemødre, men hun har ikke planer om at få en partner.

– For mange kokke fordærver maden, siger hun.

Hendes søster, der er lægesekretær, har dog fået lov til at være medejer med 15 procent af virksomheden.

En konsultation hos Mona Bindner koster 500 kr. og en fødsel med to dages barselopfølgning koster 15.000 kr.

– Klinikken er stadig ny, og folk synes, det er mange penge. Vi er i Jylland, siger klinikejeren og understreger, at hun selvfølgelig tror på, at det kommer til at køre rundt.

– Jeg skal faktisk ikke have så mange fødsler, for at det hænger økonomisk sammen, fordi jeg samtidig har de andre aktiviteter som scanning og fødselsforberedelse, siger Mona Bindner.