Privat scanning uden opsyn

Der er ikke dokumentation for, at scanning af gravide kan skade. Men den voldsomme stigning i brugen af teknikken kalder på kontrol af de private tilbud, mener ekspert. Sundhedsstyrelsen har ikke planer om at undersøge eller kvalitetssikre markedet nærmere.

Intet tyder på, at ultralyd skader hverken mor eller foster. Det siger Ann Tabor, professor i føtalmedicin ved Københavns Universitet og overlæge på klinik for Føtalmedicin og Ultralydscanning på Rigshospitalets Juliane Marie Center.

Alligevel så Ann Tabor gerne, at der bliver stillet kvalitetskrav til udbydere af scanning – også i privat regi – og at Sundhedsstyrelsen tog stilling til den voldsomt øgede scanningsaktivitet på de private klinikker. Den viden, der findes om mulige skadevirkninger, tager for eksempel ikke højde for den intense brug af ultralyd, som fremstillingen af yderst vellignende billeder af fostrene kræver. Denne nye måde at bruge ultralydteknikken på, er ikke undersøgt til bunds, mener Ann Tabor.

– Problemet er, at man nu sidder i lang tid for at få det bedste 3-D billede af fosterets hoved. Forældrene vil have billeder af ansigtet og for at få de mest optimale billeder, kræver det ofte lang tids scanning og vi kan ikke afvise, at det kan give biologiske påvirkninger, siger professoren, der undrer sig over, at brugen af medicinsk teknologi, som den diagnostiske ultralyd, får lov til at eksplodere uden, at nogen rigtig tager notits af det.

– Det er betænkeligt, at man ikke som samfund stopper op og ser nærmere på en teknik, der nærmest er ved at eksplodere. Jeg kunne godt tænke mig, at man fortæller forældrene, at man i Danmark har taget stilling til de to tilbud om scanning, som vi har i dag, og at de scanninger, de modtager derudover i privat regi, ikke bliver fulgt eller evalueret af sundhedsmyndighederne, siger Ann Tabor.

I Sundhedsstyrelsen tager man det anderledes roligt. Her følger man forskningen på området og der er ikke noget, der antyder, at ultralydscanning af gravide er skadeligt.

– Der er ikke videnskabeligt belæg for, at ultralydscanning fysisk eller psykisk skader den gravide eller fostret, når der ses på udviklingen efter fødslen. Den seneste opdaterede Cochrane-analyse er fra 2010, og er selvsagt bagudrettet, siger Peter Saugmann-Jensen, afdelingslæge i Sundhedsstyrelsens Center for forebyggelse.

Styrelsen har ikke overblik over hvor og af hvem, der udbydes scanning af gravide i privat regi og kender ikke omfanget af de gravides forbrug af scanning.

– Styrelsen har ikke kortlagt omfanget af scanning af gravide i privat regi og har ikke planer om at gøre det, siger Peter Saugmann-Jensen.

Internationale anbefalinger
I modsætning til Danmark valgte de svenske sundhedsmyndigheder i foråret 2010 at anbefale de gravide kun at lade sig scanne på medicinsk indikation og inden for de rammer, som sundhedsmyndighederne stiller op. Selvom ultralyd betragtes som en risikofri teknik, så mener stråleværksmyndigheden i Sverige, at forkert brugt ultralyd kan medføre skadelig opvarmning af fosteret. Sammen med tidligere undersøgelser af mulige neurologiske påvirkninger af fosteret har det ført til, at de svenske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip har formuleret deres udmelding.

Den internationale sammenslutning for ultralyd i obstetrik og gynækologi, ISUOG, tilslutter sig også forsigtighedsprincippet, når det handler om scanning af gravide. ”ISUOG anerkender ikke brug af ultralyd med det ene formål at producere souvenirbilleder af fosteret”, skriver organisationen i en udtalelse i 2009. ”Der har ikke i 40 år været rapporter om skadevirkninger ved indiceret og professionel brug af ultralyd. Ikke desto mindre påfører ultralyd fosteret en form for energi, der muligvis kan påvirke det biologisk. Derfor bør ukontrolleret brug af ultralyd ikke finde sted”, skriver ISUOG videre.

Hvem må scanne gravide?

Det er ikke forbeholdt nogen at udføre ultralydsscanning i undersøgelsesøjemed. Det er imidlertid forbeholdt læger at behandle med ultralyd, jf. § 3 i diathermibekendtgørelsen fra 1954. Som autoriseret sundhedsperson skal man overholde sundhedslovens regler om informations og samtykke, og skal i henhold til autorisationslovens § 17 udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved undersøgelsen udførelse.

Det er Indenrigs- og sundhedsministeriet, der vurderer hvilke virksomhedsområder, der skal udføres af autoriseret sundhedspersonale. I denne vurdering indgår bl.a. patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen har fået hjemmel til at udarbejde regler for brug af elektrisk apparatur, hvorunder ultralydsscanning er omfattet, jf. autorisationslovens § 74. Styrelsen har ikke vurderet, at brug af diagnostisk ultralyd hos gravide skal udføres af autoriseret sundhedspersonale.