Privat praksis kræver forberedelse

Jordemoderforeningen har afholdt møder for privatpraktiserende jordemødre om, hvordan man starter egen virksomhed og om hvordan man får succes med den. Første skridt er en gennemarbejdet forretningsplan fortalte to revisorer.

Hvad er det jeg kan tilbyde, som er så specielt, at jeg vil investere mine sparepenge og en god del af min fritid på at komme til at sælge ydelsen? Hvad er det, jeg kan gøre anderledes i privat regi end jeg kan komme til i en offentlig ansættelse som jordemoder?

To revisorer fra firmaet Nielsen og Christensen brugte en god del af deres taletid på mødet for jordemødre, der enten allerede har startet firma eller som går med planer om at gøre det, til at banke en ting på plads: Lav en forretningsplan og gør det grundigt. Uden en gennemarbejdet plan, der beskriver idegrundlag og produkt i detaljer, tager højde for personlige ressourcer, fastlægger kort- og langsigtede mål, tager stilling til finansiering og budget og – ikke mindst – forholder sig til markedsføring, så risikerer firmaet at få en kort levetid.

De to revisorer, der blandt andet tæller mange privatpraktiserende fysioterapeuter blandt sine kunder, tilbyder gratis starthjælp, hvor planen bliver kigget efter i sømmene. Den samme service yder enkelte kommuner, hvor erhvervsrådgivere tilbyder hjælp til iværksættere og på www.jordemoderforeningen.dk findes en startpakke til privatpraktiserende jordemødre.

De to revisorer så selvfølgelig også gerne privatpraktiserende jordemødre som kunder i deres butik efter opstarten. Udgiften til at få professionelle bogholdere og skatteeksperter til at kigge virksomhedens papirer igennem kan for nogle være nødvendig for at overholde lovens krav om bogføring, forskudsskema til Skat osv. I andre tilfælde kan udgiften til den eksterne bistand hurtigt betale sig selv, idet alle muligheder for fradrag og afskrivninger udnyttes korrekt.

Jordemødre egner sig som selvstændige
– Kast jer ud i det. Jordemødre besidder egenskaber, der gør dem gode som selvstændige, sagde Karen Ingversen, der startede sin karriere som privatpraktiserende jordemoder i Holland, hvor afregningen for jordemoderydelser foregår mellem kvinden og jordemoderen. Det gav nogle noget specielle oplevelser, vurderer den danske jordemoder.

– Det er ret specielt at opleve jordemødre, der har været søde og rare ved fødslen, senere sende selvsamme kvinde til inkasso, hvis betalingen ikke falder, fortæller Karen Ingversen, der i dag har en aftale med Region Sjælland om varetagelse af regionens hjemmefødsler. Som det eneste sted i Danmark har Region Sjælland indgået aftale med en gruppe privatpraktiserende jordemødre, der arbejder sammen to og to. Hvert par varetager årligt omsorgen for 60-70 gravide, der ønsker at føde hjemme. Afregningen sker fra regionen direkte til jordemoderen. Altså ingen penge mellem den gravide og jordemoderen.

– Det er en luksusordning for de gravide, men det er et altså ikke rent økonomisk for os jordemødre, slog Karen Ingversen fast. Det er ikke startomkostningerne, der tynger budgettet – det kostede højst 30.000 kr. at fylde jordemodertasken – men de løbende udgifter blandt andet til markedsføring.

– Det er hårdt at få antallet af hjemmefødende til at stige, selvom det er det offentlige, der betaler. Vi får kontakt med kvinder via vores andre jordemoderkolleger på sygehusene, ved mund til mund metoden og ved at deltage i diverse fødselsforberedelseshold og fortælle om muligheden for at føde hjemme med os, fortæller Karen Ingversen, der ser det som en stor styrke at arbejde sammen med såvel offentligt ansatte som privatpraktiserende jordemødre.

Positive spiraler
Det var en blanding af tilfældigheder og nysgerrighed, der fik Henriette Madsen ind på det private spor. I dag kombinerer hun en deltidsansættelse på fødeafdelingen på Herlev Hospital med egen privat virksomhed, hvor hun udbyder fødselsforberedelse i vand og på land og efterfødselssamtaler. Det sker i et samarbejde med hendes egen praktiserende fysioterapeut.

– Jeg tilbyder på den måde fysioterapeutklinikken en ekstra kompetence og de lægger lokaler til, fortæller Henriette Madsen. Den unge jordemoder har fået mod på at engagere sig yderligere på det private område og har rendt diverse for sikringsselskaber på dørene for at få indlemmet jordemoderydelser i deres sundhedsforsikringer. De ihærdige bestræbelser har endnu ikke båret frugt, men har givet adgang til en række konstruktive samtaler med folk højt oppe i forsikringssystemerne – både alene og sammen med Jordemoderforeningen.

– Vi skal have startet positive spiraler, der fører frem til at forebyggende jordemoderydelser bliver en del af en sundhedsforsikring, siger Henriette Madsen, der blandt andet har argumenteret med at jordemødre med forebyggende indsats kan være med til at antallet af sygemeldinger på grund af graviditet nedsættes. En undersøgelse gennemført af ’SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd’ i 2010 viser, at i 2005-2007 var gravide i gennemsnit sygemeldt 48 dage om året.

God kombination
Det var efterspørgsel fra de gravide, der gjorde at jordemoder Pia Zilstorff for syv år siden besluttede at oprette egen scanningsklinik.

– Det handlede også om, at teknikken blev bedre og at 3Dscanningen kom til, siger Pia Zilstorff, der i dag er indehaver af tre klinikker sammen med en partner.

– Vi supplerer hinanden perfekt. Det er så vigtigt at have en partner både, når man starter op og i den videre drift og udviklingen.

Virksomheden startede som et anpartsselskab.

– Banken stolede på vores ide og indvilligede i at købe en scanner til en million, som vi så leasede, siger Pia Zilstorff. Dermed var udstyret i hus – der kom senere flere og mere opdaterede scannere til – og kunderne stod i kø. Akilleshælen for Pia Zilstorff blev og er stadig mangel på jordemødre, der er uddannede til at scanne tredimensionelt.

– Vi har faktisk været nødt til at sælge en scanner, fordi vi mangler jordemødre, der kan betjene dem.

Også for scanningsjordemoderen.dk er markedsføring alfa og omega. Man skal først og fremmest være synlig på Google, for det er der, de unge par søger, når de beslutter sig til at købe sig til ekstra scanning. Men det koster, selvom der findes mere eller mindre dyre løsninger.