Privat i praksis: Fødsels Mindsettet — the missing link i fødselsforberedelsen

Tanker og forestillinger influerer på vores kropslige reaktioner og følelse af velvære. Vi kan selv styre, hvilke tanker vi vil lade dominere og det kan bruges til at afhjælpe frygt, stress, spændinger og blokeringer overfor at føde.

Da jeg for 15 år siden fødte mit første barn kom det bag på mig, hvor lidt jeg vidste om det at føde — selvom jeg var jordemoder. Jeg vidste alt om fødsler, men jeg vidste intet om, hvordan det føltes at føde og hvilken udfordring, det var for mig og min psyke at føde. Intet havde forberedt mig på hvor meget, der udspillede sig i mit indre. Fødslen var en kamp mellem mig og min krop.

Min fødsel blev en meget skelsættende oplevelse fordi jeg efterfølgende svor, at jeg ville finde ud af, hvordan man virkelig bliver forberedt – altså virkelig forberedt.

Jeg har siden studeret metoder og teknikker i udlandet og uddannet mig som terapeut. Al min erfaring har jeg nu samlet i en metode, som jeg underviser både gravide og fagfolk i. Især mit arbejde med traumatiserede kvinder har vist mig, at rigtig mange er dårligt forberedt til fødslen. Det som går igen i både min egen fødselsoplevelse og fælles for mange af de kvinder, jeg har haft i min rådgivning, er, at deres tanker og følelser har spændt ben for dem.

Tankens kraft
Tanker har utrolig stor betydning. Tanker skaber følelser og følelser skaber fysiske reaktioner i vores krop. Vi kender det fra stress og frygt, når en tanke om noget vi frygter, skaber en følelsesmæssig og en kropslig reaktion, som gør, at vi udskiller bl.a. adrenalin. Når disse følelser dukker op under fødslen, kan det få meget store konsekvenser, men ikke ret mange fødende ved, hvordan de skal tackle det, eller er forberedt på, at det kan opstå.

De fleste tror, at tanker bare er noget der sker, ikke noget vi kan styre og kontrollere. Man det kan man, og man kan lære at udnytte tankens kraft – også når man føder.

Det er vigtigt at kunne styre uden om de følelser, der ikke støtter fødselsforløbet fx frygt og ligeså vigtigt at dyrke de følelser, der rent faktisk har en gavnlig effekt — ikke kun for den fødende men også for fødselsforløbet.

Man kan have masser af vejrtræknings- og afspændingsteknikker med i sin værkstøjskasse, men hvis den fødendes tanker skaber frygt og stress, er det ikke sikkert, at teknikkerne hjælper. Derfor er det vigtigt, at den gravide bliver bevidst om sit fødsels mindset.

Fødsels mindsettet
Vores tanker skabes og formes i høj grad af vores mindset — de briller vi ser verden med. På mine kurser arbejder vi derfor med den enkeltes fødsels mindset. Fødsels mindsettet består af de erfaringer, overbevisninger, forventninger og regler, den enkelte har i forbindelse med fødsler.

Der findes mange forskellige mindsets, som er mere eller mindre hensigtsmæssige og på mine kurser dykker vi ned i den enkeltes tankegang for at luge ud i de tanker, der kan spænde ben for fødslen.

Jeg ser ofte mindsets, hvor den gravide stiller store krav til sig selv, har svært ved at bede om hjælp, frygter det at miste kontrollen, har mange regler og idealer for, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til fødsler og som i øvrigt er fyldt op med rædselshistorier om fødsler. En fødende med sådan et mindset har rigtig mange potentielle frygt/stress udløsere. Men når hun har fået bevidsthed om det inden fødslen, har hun mulighed for at forberede sig og evt. ændre det.

Der sker store forandringer, når de gravide begynder at forstå, hvordan krop og psyke hænger sammen og det er forandringer, som ikke kun er gavnlige for fødslen men i høj grad også for en nyfødt mor.

Redskaberne
Et af formålene med at arbejde med fødsels mindsettet er at bane vejen for, at den fødendes krop kan producere så meget oxytocin som muligt og at forhindre, at flowet ændres eller stoppes af stress og frygt. Derfor arbejder jeg med at booste flowet af oxytocin. De gravide lærer oxytocin tilstanden at kende, så de lettere kan gå ind i den. Teknikkerne er bl.a. afspænding, vejrtrækning, visualisering og berøring. Især berøring er fantastisk til at få oxytocin og intimiteten i parforholdet til at blomstre, og jeg underviser i særlig oxytocinudløsende berøringsteknikker.

Pia Hern underviser gravide i Nordsjælland og afholder workshops for jordemødre.
Læs mere på
www.motherbynature.dk