Privat i praksis: Fagligt engagement

For en af de jordemødre, der medvirker i dette tema, var startskuddet til at udvikle sin egen form for fødselsforberedelse egne dårlige fødselserfaringer. For andre af de medvirkende var det forhold i den offentlige svangreomsorg, der inspirerede dem til at rykke ud i privat virksomhed og lade de faglige initiativer blomstre der. For andre handler det om, at de har luret tidsånden og udviklet tilbud til gravide, der efterspørger wellness og personlig udvikling.

Uanset hvad baggrunden er, så viser beretningerne i dette tema, at de jordemødre m.fl., der medvirker, med stort fagligt engagement og glæde er med til at vise, hvordan man også kan gribe opgaverne i svangreomsorgen an.

Artikler i temaet

Bryd bevægemønstret

Af Anne-Marie Kjeldset
Mindful Moving guider gravide til at lære kroppen at kende på ny og reflektere over de oplevelser, det giver. Læs artiklen

På maven for velværet
Af Connie Mikkelsen journalist, foto Heidi Lundsgaard
Hos jordemoder.dk i Odense tilbyder Camilla Darre graviditetsmassage. Læs artiklen


En livline når andre går hjem

Sygeplejerske Astrid Barkler har startet sit eget rådgivningsfirma, Efterfødselsguiden. Firmaet tilbyder akut rådgivning til nybagte forældre. Læs artiklen


"Vi fungerer som en lup mellem mor og barn"
Af Anne-Marie Kjeldset
To jordemødre har åbnet et privat barselhotel – i et hotel. Læs artiklen


A-ha oplevelser i fødselsforberedelsen
Af Anne-Marie Kjeldset
I dag er det anerkendt viden, at psyken spiller ind på og sammen med vores fysiske oplevelser, konkrete aha-oplevelser er en væsentlig ingrediens i moderne fødselsforberedelse. Læs artiklen


Fødsels Mindsettet — the missing link i fødselsforberedelsen
Af Pia Hern jordemoder og forfatter
Vi kan selv styre, hvilke tanker vi vil lade dominere og det kan bruges til at afhjælpe frygt og blokeringer overfor at føde. Læs artiklen


Fødselsforberedelse på nettet
Af Anne-Marie Kjeldset
De gravide spørger efter gode troværdige sider på nettet. Den opgave forsøger både jordemødre og Danmarks største mediehus at løfte. Læs artiklen