Privat i praksis: En livline når andre går hjem

I 2006 startede sygeplejerske Astrid Barkler sit eget rådgivningsfirma, Efterfødselsguiden. Firmaet tilbyder akut rådgivning til nybagte forældre, men en ny kundegruppe er ved at vokse frem: rådvilde bedsteforældre.

Det startede som et tiltrængt supplement til det offentlige sundhedsvæsen.Efter mange år som sygeplejerske med speciale i graviditet, fødsel og barselpleje kunne Astrid Barkler se, at de nybagte forældre havde behov for mere støtte og rådgivning, end personalet på barselsafdelingerne og sundhedsplejerskerne rundt om i kommunerne havde mulighed for at give, indenfor de rammer der var.

– Så jeg forlod det offentlige sundhedsvæsen i frustration i 2005 og besluttede, at nu ville jeg bruge min ekspertise uden at være underlagt de begrænsninger, som det offentlige bar præg af, fortæller Astrid Barkler, der således lancerede Efterfødselsguiden — en babyhotline, der holder åbent, når alle andre er gået hjem.

– Det, jeg tilbyder, er tid til at lytte, lyst til at involvere mig og rådgivning på basis af min faglige viden samt ikke mindst anerkendelsen af, at nybagte forældre ikke skal have svar på deres spørgsmål. De skal guides til selv at finde svar, understreger Astrid Barkler.

Til rådighed
Hendes baggrund for at starte virksomheden var et langt arbejdslivs erfaring med barselkvinder og deres babyer. 65-årige Astrid Barkler blev uddannet i 1968, og har siden arbejdet som sygeplejerske, afdelingssygeplejerske, forsker og projektleder med speciale i graviditet, fødsel og barselpleje.

Basen har igennem alle årene været Odense Universitetshospital, hvor hun stadig vikarierer på barselafsnittet Vuggen ind imellem, men hun har også i perioder arbejdet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, på landssygehuset i Torshavn og på Sygehus Fyn i Svendborg.

Astrid Barkler kunne se, at nybagte forældre følte sig ladt i stikken, for når amningen gør knuder, den lille græder og søvn er en by i Rusland …¦hvor henvender man sig så, når klokken er 21.15 en fredag aften?

– I starten tilbød jeg både telefonrådgivning og akut besøg i hjemmet, men det viste sig hurtigt, at en telefonrådgivning ofte var nok til at løse problemerne, fortæller Astrid Barkler.

Hun holder fortsat sin telefon åben alle hverdage kl.17-23 samt i weekender og på helligdage kl. 10-22, og rådgivningen er gratis. Kun ved længerevarende forløb koster det penge.

En positiv udvikling
Astrid Barkler har dog et klart indtryk af, at behovet for telefonrådgivning er mindre i dag. Efterfødselsguidens tilbud er derfor under forandring.

– Det offentlige sundhedsvæsen har udviklet sig siden 2006. Godt nok sender man de nybagte mødre tidligere og tidligere hjem, men samtidig har man åbnet barselklinikker mange steder, så forældrene har et sted, de kan henvende sig med deres spørgsmål. Det fornemmer jeg, at de unge kvinder er vældig glade for, siger hun.

Muligvis vil behovet for Astrid Barklers akutlinie derfor fortage sig hos nybagte forældre.

– Til gengæld er der en anden gruppe, der er begyndt at ringe ind. Nemlig bedstemødrene. Fra at udgøre måske ti procent af min kundegruppe udgør de nu nærmere en fjerdedel, siger Astrid Barkler, der har en teori om, hvad den udvikling skyldes.

– Respekten imellem generationerne er blevet større. Bedsteforældre er optagede af, hvordan de kan hjælpe deres børn på en respektfuld måde, forklarer hun og mener i høj grad, det er positivt.

Det skaber dog samtidig en vis frustration hos bedsteforældre-generationen.

– De henvender sig typisk, fordi de er forvirrede omkring deres rolle, og så råder jeg blandt andet til at gøre sig klart, at det ikke er bedsteforældrenes ansvar, at barnebarnet trives. Derimod kan bedsteforældrene bidrage til, at datteren eller sønnen trives, så de bliver bedre i stand til at tackle forældrerollen, siger Astrid Barkler, der mærker en stigende efterspørgsel på foredrag om dette emne.
 Det er en meningsfuld måde at trappe mit arbejdsliv ned på, fastslår Astrid Barkler, der startede efterfoedselsguiden.dk i 2006. I dag er Efterfødselsguiden en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at virksomheden ikke skal generere overskud til ejeren, kun til nye projekter.