Privat i praksis: Bryd bevægemønstret

De bevægemønstre, vi lærer under vores opvækst, er ikke altid hensigtsmæssige, når vi stilles over for store fysiske og psykiske udfordringer. Mindful Moving guider gravide til at lære kroppen at kende på ny og reflektere over de oplevelser, det giver.

Det slår sjældent fejl: Det første snakken falder på, når et nyt hold gravide mødes til fødselsforberedelse hos Pia Genet Rasmussen, er angsten for at skulle føde. Det handler om angsten for at miste kontrollen, om at få afføring når man presser, om at komme til at skrige højt og inderligt — situationer som den moderne kontrollerede kvinde har svært ved at forestille sig selv i.Og det handler om angsten for smerten.

Pia Genet Rasmussen lover ikke en smerte- eller lugtfri fødsel, når hun introducerer sine kursister til Mindful Moving, som hun har udviklet særligt til gravide. Konceptet rækker videre og kan blandt andet bruges til at håndtere stress, og Pia fortæller meget gerne om teknikkens videre muligheder. Mindful Moving er ifølge Pia ikke kun fødselsforberedelse, det er træning for livet og kan bruges, når der opstår problemer, når der skal træffes store og små beslutninger, eller når man bare vil forkæle sig selv senere hen i livet.

– Gravide har rigtig meget hovedviden, som de ofte skaffer sig på nettet. Og det er fint, når det kombineres med viden om kroppen og hvad den kan. Og det er det, min undervisning går ud på, forklarer Pia, der er psykomotorisk terapeut, det, der før hed afspændingspædagog. Navneforandringen passer Pia godt, for hun mener, at det er for snævert kun at se på afspænding som middel til sundhed og velvære. Psyken og bevidstheden skal også have en omgang massage og til det formål skal kroppen i sving.

– Den kontrollerende del af os er ofte så stærk, at vi mister kontakten med den del, der ikke er kontrollerende. Det er den ikke kontrollerende del, vi skal bruge, når vi føder, så vi tør give slip på kontrollen og være til stede i nuet og stole på kroppen, siger Pia, der går grundigt til værks på sine kurser, hvor deltagerne mødes otte gange á to timer og 15 minutter, hvoraf partneren er med to gange.

Bevægemønstre
Ideen bag Mindful Moving går ud på at blive bedre til at mærke, tolke og handle på kroppens signaler. Dette fordi de fleste allerede tidligt i barndommen har lært, at de skal overhøre kroppens signaler. Vi skal sidder pænt og stille allerede fra de første klasser i skolen og måske før og det er en uvane, mener Pia.

– Når vi bliver bedt om at sidde stille helt fra små, så bliver vi dårlige til at mærke kroppen og dens mange funktioner og muligheder. Jeg vil hjælpe de gravide til at aflære den kontrollerede kropsadfærd og til det bruger jeg afspænding, massage, improviseret bevægelse, berøring og refleksion over oplevelser tidligere i livet, fortæller Pia. I refleksionsøvelserne opfordrer hun for eksempel deltagerne til at tænke tilbage på forholdet til deres egen mor og reflektere over egen opvækst og hvordan man gerne selv vil være mor for sit eget barn.

Aflæringen af uhensigtsmæssige bevægemønstre foregår gennem øvelser, som spænder fra afspænding over styrketræning til visualisering og øvelser, hvor deltagerne bruger dele af kroppen til funktioner, som de normalt ikke benyttes til. Nogle af de øvelser, der ofte kalder grinene frem er, når deltagerne skal skrive deres navn med næsen, albuen, knæet mv. Eller når de en efter en skal skridte lokalet igennem og sige den lyd, der lige falder dem ind.

– Jeg retter deres opmærksomhed mod muskler og sansninger i kroppen, som de måske ikke kender. Men først og fremmest skal de selv gennem øvelserne opdage, hvad deres krop kan, siger Pia. På Mindful Movings hjemmeside lover Pia, at deltagerne også får sved på panden og det løfte holder hun i undervisningen.

– Det er vigtigt, at pulsen kommer op blandt andet fordi, det øger sansningen, så du bedre fornemmer kroppen. Det er en viden, man har fra idrætspsykologien, som vi også udnytter, siger hun.

Smertefri fødsel – sjældent
Det er useriøst at love smertefri fødsel, mener den psykomotoriske terapeut.

– Det er uendeligt få, der oplever en fødsel uden smerte og det er heller ikke målet med undervisningen. Deltagerne får nogle værktøjer til smertehåndtering, der blandt andet består af afspænding og åndedrætsteknikker og i, at de lærer at stole på, at deres krop kan føde og at turde overgive sig til det uforudsigelige med åbent sind, afspændt krop og roligt åndedræt, siger Pia, der altid samarbejder med en jordemoder på fødselsforberedelsesholdene.Jordemoderen deltager på to af undervisningsgangene, hvor blandt andet fødslens forløb, amning og parforholdet er på dagsordenen. Pia mener ikke, at man kan tilbyde fødselsforberedelse uden, at der også er en jordemoder, der underviser. Og når Mindful Moving Fødselsforberedelse snart starter op på Fyn og i Jylland, vil der også være en jordemoder tilknyttet undervisningen der.

Læs mere på www.mindfulmoving.dk