Privat fødeklinik i Region Sjælland

Jordemoder Louise Zielinski er glad. Den private fødeklinik, som hun har været den varmeste fortaler for i snart mange år, er blevet til virkelighed.

I januar i år udbød Region Sjælland 600 fødsler fordelt på tre fødeklinikker til private entreprenører. Men ingen ønskede at byde ind, da økonomien ikke kunne hænge sammen.

Efter det mislykkede udbud tog regionen direkte kontakt til jordemoder Louise Zielinski, der har arbejdet for, at regionen opretter klinikker som supplement til sygehusenes fødeafdelinger. Hun fik forhandlet sig frem til en aftale, som både hun og regionen er tilfredse med.

– Der er ændret i kravene og i økonomien, så nu har jeg fået en aftale, som jeg er tilfreds med, siger den nybagte fødeklinikejer Louise Zielinski.

Grunden til, at regionen har kunnet afvige fra det oprindelige udbudsmateriale, er, at sundhedsydelser fra januar 2013 ikke mere skal sendes i udbud.

Fødeklinik åbner 1. juni
Louise Zielinski driver i dag Storkereden med to jordemoderklinikker, en i Vemmelev og en i Gentofte, så hun ved, hvad der skal til som privatpraktiserende. Den ny fødeklinik åbner 1. juni. I første omgang skal de gravide gå til jordemoder på Vemmelev klinikken, indtil Louise Zielinski har fundet et egnet sted til selve fødeklinikken.

Ud over at finde en egnet adresse, skal Louise Zielinski i gang med at udarbejde procedurer, der langt hen ad vejen bliver de samme som dem, Hjemmefødselsordningen bruger. På sigt skal der ansættes personale. Louise Zielinski regner på nuværende tidspunkt med at ansætte en jordemoder til fødeklinikken.

Ikke i konkurrence med hjemmefødslerne
Louise Zielinski mener ikke, at hun vil tage kunder fra Hjemmefødselsordningen. Det er ikke de samme, der vælger en hjemmefødsel, som dem, der vil vælge den nye klinik. Klinikkens kunder vil ifølge Louise Zielinski være dem, der tidligere valgte at føde på hospitalet.

I forhold til en hospitalsfødsel vil de gravide på klinikken opleve nærheden ved det lille sted, hvor de har samme jordemoder gennem hele forløbet. De får længere konsultationer, end der er tid til i det offentlige system.

Ligesom i det offentlige system føder man ambulant på klinikken, og hver fødsel følges op af en efterfødselssamtale.

Venteliste
Klinikken må tage op til 200 fødsler om året og bliver betalt pr. fødsel. Der er ikke nogen garanti for, at 200 gravide vil søge klinikken. Men Louise Zielinski er ikke bekymret for ikke at få fyldt op.

– Klinikken bliver nævnt i regionens folder til de gravide, ligesom sundhedspersonalet skal oplyse om muligheden på lige fod med de andre muligheder. Ud over det så har jeg arbejdet i området så længe, at jeg så at sige har ”venteliste”, siger Louise Zielinski.

Baggrund
Et flertal i Region Sjællands regionsråd besluttede i marts 2012 at lave en forsøgsordning med tre private fødeklinikker. Klinikkerne ville få økonomisk kompensation fra regionen for op til 200 fødsler om året. Ingen bød ind.

Relaterede artikler:
Alle vil have gode og normale fødsler. Af Anne-Marie Kjeldset. Tidsskrift for Jordemødre, årgang 2013, nr. 2.