Pris til Samsø-jordemødre

Efter at det første chok havde lagt sig, gik de to jordemødre på Samsø i gang med at dokumentere over for politikerne, at det er både økonomisk og fagligt uforsvarligt at lukke øens fødestue.

Selvom amtsrådet i Århus har skåret helt ind til benet på Samsø Sygehus, endte politikerne med at indse, at man ikke kan lukke øens fødestue. Amtets sundhedsudvalg meddelte ellers i september sidste år, at tre af amtets fødeafdelinger, heriblandt den på Samsø, skulle spares væk. En intensiv informationsindsats fra øens to jordemødre, Helle Duun Bjerregaard og Anne Daugaard, gjorde amtspolitikerne opmærksomme på, at det var uhensigtsmæssigt at lukke fødeafdelingen på sygehuset i Tranebjerg. En lukning ville betyde, at øens kvinder skulle rejse til fastlandet i god tid før forventet fødsel og tilbringe den sidste ventetid under indlæggelse på Skejby Sygehus. Den økonomiske besparelse ved forslaget var svær at få øje på, idet kvinderne under alle omstændigheder skulle sikres adgang til jordemoderkonsultation på øen og assistance fra en jordemoder ved hjemmefødsel. Og sidst, men ikke mindst, så var samsingerne ikke indstillet på at lukke deres lille velfungerende fødeafdeling.

Opbakning bag fødested
– I to jordemødre på Samsø, Anne Daugaard og Helle Bjerregaard, er i år valgt som prismodtagere, fordi I er med til at vise omverdenen, at det har den allerstørste betydning, at jordemoderen psykisk og fysisk er tilstede og formår at gøre den gravide og fødende kvinde tryg og give hende tillid til, at hun med god støtte kan klare sin fødsel, sagde Cecilia Virgin fra fonden ‘En god start i livet’, der den 10. januar gav Nytårsprisen til de to jordemødre på Samsø.- Fonden værdsætter, at I er fagligt dygtige, og er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at føde på et lavt teknologisk niveau med få indgreb, uden at det går ud over sikkerheden, sagde Cecilia Virgin videre og understregede betydningen af at øens befolkningen med sin opbakning til de to jordemødre har kæmpet for at få lov til fortsat at opleve den tryghed, det er at kende sin jordemoder, og for fortsat at kunne gøre fødslen til en familiebegivenhed.

Visitation, visitation, visitation
Fødselslæge Morten Hedegaard fra Skejby Sygehus, der overrakte checken på 50.000 kr. til de to jordemødre, var heller ikke i tvivl om det lille fødesteds kvaliteter.

– Der er jo ingen grund til at betvivle, at "varen", som de gravide og fødende kvinder modtager i Århus og på Samsø, er vidt forskellige. Fordelene ved nærheden på Samsø er jo indlysende. Her ser de gravide og fødende en enkelt eller måske to jordemødre i hele forløbet. Der er tid til at tilbyde flere kontakter med jordemoderen både under graviditeten og efter fødslen, således at muligheden for at opdage eventuelle unormale forhold før eller efter fødslen er optimale. Under og efter fødslen er der utvivlsomt alle muligheder for den fred og ro, der er så vigtig for en nybagt moder og et nyfødt barn, sagde Morten Hedegaard og understregede samtidig betydningen af en grundig visitation til det lille fødested og et godt samarbejde med specialafdelingen.

– Det er min og mine kollegers opfattelse, at der netop eksisterer en meget fin balance i øjeblikket. Med andre ord så oplever vi, at vi på Skejby Sygehus får henvist og overflyttet de gravide kvinder med særlige problemer og behov, således at de gravide, der følges under graviditeten og som føder på Samsø helt overvejende føder uden komplikationer, sagde Morten Hedegaard