Pris for fremme af sund livsstil

Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Silkeborg, og Bente Klarlund Pedersen, professor og formand for Det nationale Råd for Folkesundhed, modtog den 9. november en pris på 50.000 kr. fra fonden ’En god start i livet’. Prisen blev givet for en stærk og engageret indsats til fremme af en sund livsstil hos gravide.

Ann Fogsgaard har stået i spidsen for indførelsen af kurser for overvægtige gravide og har formået at få et projekt til at blive et fast tilbud. Kurset tilbydes i dag til alle gravide med en BMI over 30, og der er målbare resultater både i form af vægttab og en ændret livsstil på længere sigt.

– Vi opfordrer ikke kvinderne til at gå på slankekur men motiverer i stedet til kostændringer og motion. Vi opfordrer til at se på muligheder i stedet for på begrænsninger. Når man skal ændre livsstil, er det vigtigt, at man er ærlig over for sig selv og også stiller sig konkrete mål. Det vi kan hjælpe kvinderne med, er at give dem redskaber til at se på sig selv, siger Ann Fogsgaard, der gerne ville have mulighed for at tilbyde kurset til gravide med en BMI på 25 og opefter, men det tillader ressourcerne ikke.

– En svensk undersøgelse viser, at graviditeten er en udløsende faktor for overvægt senere i livet. Derfor er det så vigtigt også at få fat i de kvinder, der ligger på grænsen til overvægt, når de bliver gravide, siger Ann Fogsgaard.

Kurserne for overvægtige gravide ved Regionshospitalet Silkeborg foregår i tværfagligt regi med inddragelse af diætist, fysioterapeut og psykoterapeut i samarbejde med jordemødre. Bente Klarlund Pedersen blev interesseret i motion til gravide, da hendes døtre blev gravide og spurgte hende til råds om, hvordan man måtte motionere som gravid.

Bente Klarlund Pedersen fandt ud af, at det var et område, der ikke var undersøgt ordentligt. Hun understregede i sin takketale, at det langt fra er godt nok belyst endnu.

Lillian Bondo fremhævede i sin tale, at det er meget vigtigt, at man ikke kommer med kritik og løftede pegefingre til overvægtige gravide. Derimod skal man stille sig til rådighed for den gravide, uden at man overtager styringen.