Politikerne vil have fødeklinik

Fødeafdelingen i Frederikshavn skal lukke i sin nuværende form. Politikerne vil dog bibeholde en fødemulighed på sygehuset – bare uden lægebemanding. Jordemødrene er forbeholdne over for en klinik.

Som alle andre amter skal også Nordjyllands Amt spare på sygehusbudgettet og det betyder blandt andet, at der ikke længere skal være obstetriske speciallæger ved fødeafdelingen på Frederikshavn Sygehus. Det som adskiller det nordjyske amt fra alle andre økonomisk trængte amter er, at de lokale politikere vil bibeholde et alternativ til den nuværende specialafdeling, når lægerne fra årsskiftet ikke længere skal tage sig af fødslerne på det nordjyske sygehus. Politikerne har besluttet, at risikofødslerne skal henvises til specialafdelingen i Hjørring, mens resten – forventningen er at det bliver halvdelen – af områdets fødende skal have tilbud om at føde på en jordemoderledet klinik på Frederikshavn Sygehus. Klinikken bliver nummer to af slagsen i amtet, idet fødeafdelingen i Hobro for ca. et år siden også blev omdannet til klinik uden obstetrisk speciallægedækning. Formand for sundhedsudvalget, Karl H. Bornhøft (SF), mener, at et differentieret udbud af fødesteder kan være med til at dæmme op for sygeliggørelsen af fødsler.

– Det er desværre lykkedes os at sygeliggøre fødslerne herhjemme. Bare se på Holland, hvor man – på trods af et meget stort antal hjemmefødsler – har mindst lige så gode resultater som her. Som politikere skal vi tilgodese de faglige krav, kvaliteten i fødselshjælpen, og så skal vi tilgodese borgernes ønske om nærhed. Det mener jeg, at vi gør med oprettelsen af en jordemoderledet fødeklinik i det geografisk relativt store område, siger formanden for Sundhedsudvalget vel vidende, at Sundhedsstyrelsen flere gange har opfordret amtet til at centralisere fødslerne. Siden 1992, hvor det blev pålagt amterne at lade Sundhedsstyrelsen komme med en faglig udtalelse, når sygehusplanerne bliver revideret, har styrelsen opfordret amtet til at begrænse antallet af fødeafdelinger til to.

Flere muligheder
Lis Kristensen, amtsjordemoder i Nordjyllands Amt, er tilfreds med at politikerne ikke valgte at spare jordemødrene og dermed fødslerne væk på Frederikshavn Sygehus. Hun er i gang med at undersøge, på hvilken måde fødselshjælpen på klinikken skal tilrettelægges, når specialafdelingen lukker. Der er flere modeller i spil, fortæller hun.

– Den umiddelbare mulighed er at lave en jordemoderledet fødeklinik magen til den, vi har i Hobro, hvor der er et selvhjælpsbarselafsnit med fast jordemoderbemanding i dagtimerne og en døgnvagt til fødslerne. Men vi er også ved at undersøge, om vi i stedet kunne lave et projekt med en distriktsjordemoderordning, hvor jordemødrene parvis følger en gruppe kvinder gennem graviditet og fødsel og føder med dem på klinik på Frederikshavn Sygehus, på specialafdelingen i Hjørring eller hjemme, siger Lis Kristensen.

Første skridt mod en klinikløsning eller mod en distriktsjordemoderordning er at undersøge de involverede jordemødres ønsker. Fra 1. maj 2004 bliver de to jordemodercentre i Frederikshavn og Hjørring slået sammen til Jordemodercenter Vendsyssel, og alle centrets jordemødre er blevet spurgt, på hvilket af de to fødesteder de primært ønsker at arbejde, og på hvilken måde de gerne vil have at det tilrettelægges. Interessen har ikke været overvældende – kun otte jordemødre fra de to centre har tilkendegivet, at de kunne tænke sig at arbejde uden for specialafdelingsregi.

– Der er nogen, der siger, at de ikke vil være permanent på en lille afdeling, men at de gerne vil prøve det. Andre angiver, at alenearbejdet og afsavnet af et kollegialt fællesskab er et problem. Det bedste er selvfølgelig, hvis vi kan fordele jordemødrene på de to fødesteder ad frivillighedens vej. Og der kan blive tale om en rotationsordning og selvfølgelig masser af motivation undervejs, siger amtsjordemoderen.

Begrænset interesse

Interessen fra Hjørringjordemødrenes side for at prøve kræfter med en fødeklinik eller distriktsjordemoderordning er meget begrænset. Kun et par stykker fra det nordvestlige Vendsyssel har vist interesse for at arbejde på en klinik i Frederikshavn eller for at indgå i en distriktsjordemodermodel. De fleste af jordemødrene har arbejdet i mange år i Hjørring jordemodercenter, og føler sig ikke overbevist om, at en klinik får en lang levetid trods politiske løfter om det modsatte. Helle Høy Simonsen er tillidsrepræsentant ved Hjørring jordemodercenter og brænder selv for en distriktsjordemoderordning, hvor en del af hendes arbejdsliv på fødeafdelingen i Hjørring vil fortsætte.

– Jeg tror, at mange mener, at det da er fint med en fødeklinik – de skal bare ikke selv arbejde der. Man kommer til at savne det faglige fællesskab og så er der selvfølgelig det, at man skal skifte arbejdssted med alt, hvad det medfører. Og ikke mindst så ændrer vores arbejdsbetingelser sig jo radikalt, hvis vi får to arbejdssteder og skal varetage fødsler i samme vagt i både Frederikshavn og Hjørring, siger tillidsrepræsentanten, der heller ikke selv vil arbejde på en klinik. Med kun et års jordemoderanciennitet føler Helle Høy Simonsen sig endnu ikke rustet til at stå alene med kvinder, hun ikke kender fra graviditeten. – Det vil være noget andet, hvis man, som i en distriktsjordemoderordning, kender kvinden fra graviditeten, mener Helle Høy Simonsen, der ikke principielt har noget fagligt at udsætte på oprettelsen af en klinik.

Orker ikke at protestere
– Folk er kede af det, men vi orker ikke at protestere endnu engang mod lukning af specialafdelingen, siger Vibeke Kruse Petersen, der er tillidsrepræsentant i Frederikshavn jordemodercenter. Så sent som for et år siden var den lille specialafdeling med 650 årlige fødsler tæt på at lukke, men blev undtaget fra en sparerunde i sidste øjeblik.

– Jeg tror, at vi er mørnet nu. Man orker ikke at være i alarmberedskab i længere tid, selvom det er ærgerligt at lukke en fagligt og kollegialt velfungerende afdeling, siger Vibeke Kruse Petersen. Hun forudser, at en del af kollegerne vil bruge lukningen af deres arbejdsplads til at finde et job uden for jordemoderverdenen.

– Det kommer helt an på, hvordan en ny ordning kommer til at se ud. Men bliver den for uspiselig, må vi nok regne med, at nogen finder på noget andet at lave, siger tillidsrepræsentanten. Det uspiselige kunne blandt andet bestå i, at man som ansat ved Vendsyssel jordemodercenter i samme vagt skal varetage fødsler både i Frederikshavn og i Hjørring.

– Vi kan nok forudse, at der fremover bliver trukket flere ressourcer til Aalborg, og det kan medføre dårligere normeringer heroppe. Resultatet risikerer at blive, at vi oftere skal flintre mellem de to fødesteder, siger Vibeke Kruse Petersen.

Kun en tredjedel af jordemodercentrets elleve jordemødre er positive overfor planerne om en klinik på Frederikshavn Sygehus. En enkelt jordemoder finder tanken om en distriktsjordemoderordning interessant.

– Vi er delt i spørgsmålet om oprettelse af en klinik. Det er ikke alle, der synes, at det er attraktivt at stå helt alene med fødslerne, mens det ikke generer andre. Man risikerer at gå død i det faglige, når man kommer til at arbejde så alene, som det vil blive tilfældet på en klinik med ca. 200 årlige fødende. Det sociale og kollegiale fællesskab er nok kommet til at betyde meget for nutidens jordemødre, vurderer Vibeke Kruse Petersen.

Den moderne distriktsjordemoder
Jordemødrene organiseres i makkerpar og hvert par tildeles et antal gravide, som parret drager omsorg for under graviditet og fødsel. De to jordemødre arbejder på skift, så der altid er en af disse jordemødre til rådighed for de gravide fødende.Ordningen vil betyde, at jordemødrene står til rådighed for egne fødende og sikrer kendthed og kontinuitet i svangreomsorgen.