Pluk fra kongressen

Gry Fisker

“Det gør mig tryg”
Hvad er det vigtigste emne på denne kongres?
Forslaget til strukturændring er det vigtigste på denne kongres, mener Gry Fisker, tidligere tillidsrepræsentant, nu delegeret. Ansat på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
– Det kommer til at få stor indflydelse på TR-arbejdet, der skal håndteres på en anden måde end hidtil. Fagpolitisk bliver det spændende, at andre end tillidsrepræsentanterne kommer ind i bestyrelserne, mener hun.

Hvad kan du bruge foreningens strateginotat til?
Som almindeligt medlem kan jeg bruge notatet til at se, hvor min forening vil hen. Det er godt, at der er et helikopterperspektiv, hvor vi arbejder på den lange bane. Det gør mig tryg, siger Gry Fisker.

Amanda Falster

Styrk det normale
Hvad er det vigtigste emne på denne kongres?
For Amanda Falster, jordemoder på Rigshospitalet, er det vigtigt at være med og deltage i debatterne. 

– Man forholder sig mere aktivt til tingene, når debatten er levende og dermed får man mere ejerskab til beslutningerne, siger Amanda Falster, der var på talerstolen og opfordre til, at jordemødres selvstændige virksomhedsområde bliver skærmet. Vi griber mere og mere ind i det normale forløb og det er vi begyndt at se konsekvenserne af i form af flere sectio, liberal brug af antibiotika mv.

Hvad kan du bruge foreningens strateginotat til?
Strateginotat fortæller, hvor vi fagligt er på vej hen, mener Amanda Falster.
– Det tydeliggør, hvad vi mener og styrker vores faglige position i sundhedsvæsnet, mener hun.

Misan Stehouwer

Træningsbanen
Hvad er det vigtigste emne på denne kongres?
Lederkredsen har været aktiv i formulering af foreningen strateginotat. For Misan Stehouwer, vicechefjordemoder på Aarhus Universitetshospital, Skejby, er strateginotat og særligt afsnittet om ledelse det vigtigste.
– Vi har arbejdet med det i Lederkredsen og jeg er spændt på at se det bliver fortolket og brugt.

Hvad kan du bruge foreningens strateginotat til?
Man skal både læse og debattere det for at se dets muligheder – for eksempel ideen om træningsbaner for nye ledere, mener vicechefen.
– Vi vil arbejde med det ved hvert møde i Lederkredsen. Strategi betyder meget i ledelse, siger hun.

Anette Frederiksen

Ledere af en ny kaliber 
– Vi er nødt til at have fokus på de kommende ledere, sagde Anette Frederiksen, formand for Jordemoderforeningens lederkreds, der har været stærkt involveret i udformningen af strateginotatets afsnit om ledelse.
– Vi skal have fokus på de jordemødre, der stikker snuden frem. Måske skal vi have kravlegårde, hvor lederspirer og nye ledere kan få lov at afprøve ledelse svarende til det niveau, de er på lige nu. Her er det oplagt at tænke de nye akademiske jordemødre ind – og det er også oplagt at give dem ansvar for implementering af en mere evidensbaseret måde at arbejde på, det er jo netop det, de har lært på studiet, sagde Anette Frederiksen.
De nye supersygehuse vil komme til at kræve ledere af en ny kaliber.
– Supersygehuse kræver superledere, og hvis vi skal have jordemoderledere på det supersygehusniveau, så vil I komme til at se endnu mindre til jeres øverste leder, end I gør i dag, for hun vil skulle træne i at matche direktionen, chefsygeplejersken og mestre hele det politiske niveau. Hvis vi ikke er på plads der, risikerer vi, at faget ledelsesmæssigt rykker et niveau ned, og mister indflydelse, sagde formanden for jordemoderlederne.