Planlæg selv din weekend

12-timers vagter giver kontinuitet i arbejdet og mindre weekendarbejde

Det er bare ikke særligt fedt at skulle af sted lørdag morgen, når resten af familien bliver liggende og i øvrigt kan se frem til en hyggelig dag sammen. Eller at skulle vinke farvel søndag eftermiddag for at tage i aftenvagt.

Weekenderne er for de fleste lig med samvær med familie og venner og derfor griber tilbagevendende arbejde i weekenden ofte forstyrrende ind i et socialt liv. En spørgeskemaundersøgelse, som Jordemoderforeningen har gennemført i september 2012, viser, at det er mest almindeligt, at jordemødre arbejder hver anden weekend. Kun et mindretal kan nøjes med at arbejde hver tredje.

Det har en gruppe jordemødre på Hillerød Sygehus gjort noget ved. De koncentrerer arbejdet på færre weekender, men skal til gengæld arbejde i faste vagter på 12 timer.

Jordemoder Susan Gerlach er en af gruppens syv jordemødre. Hun var træt af at skulle arbejde hver anden weekend og ville gerne have mere indflydelse på, hvornår og hvordan hun skulle arbejde.

– Jeg trængte til at få mere indflydelse på mine weekendvagter, så jeg kunne være mere sammen med familien, der jo har fri i weekenden. Det er fedt som jordemoder at have fri i hverdagene, men det betyder så, at man i stedet skal arbejde i weekenden. Men vi tænkte, at der måtte være en måde at gøre det bedre på, siger Susan Gerlach.

Arbejdsweekenden er fuldt besat
Den lille gruppe jordemødre er ansat på mellem 28 og 37 timer ugentligt og spænder vidt aldersmæssigt. Tre af jordemødrene har små børn og de ofte interesserede i at arbejde om natten, hvilket resten af gruppens jordemødre så kan nyde godt af. Ordningen har fungeret i tre år. Aftalen går ud på, at to af gruppens medlemmer hver weekend, regnet fra aftenvagten om fredagen til mandag morgen, hver skal lægge 33 timers arbejde. Grunden til at jordemødrene kan erlægge så mange timer på én gang, er, at gruppens medlemmer i weekenderne kun arbejder i faste vagter á 12 timer og 15 minutter.

Gruppens medlemmer mødes to til tre gange om året og planlægger ferie og friweekender ca. et halvt år frem. Forud for hver skemaplanlægning – afdelingen kører med 12 ugers rul – leverer gruppen et detaljeret skema for deres arbejde i weekenderne. Der er ikke noget system i, hvordan arbejdsweekenderne skal falde, men som udgangspunkt skal man arbejde hver tredje weekend. Hvis man for eksempel arbejder to i træk, vil der være en periode på seks uger, hvor weekenden er fri.

– Vores skema ser oftest sådan ud, når vi har en arbejdsweekend, at vi har aftenvagt fredag og så har vi vagt lørdag og søndag fra 19.45 til 08. Hvis vi har dagvagten, der starter klokken 7.45 og slutter klokken 20, så vil vi typisk have dagvagt om fredagen, fortæller Susan Gerlach, der har foreslået flere kolleger at lave tilsvarende aftale om weekendarbejdet, men de lange nattevagter afskrækker.

– For mig er der to fordele i at have lange vagter: Man får større kontinuitet i de fødselsforløb, man har, og man får brændt mange timer af på en weekend. Begge dele kan anbefales, siger Susan Gerlach, der er tillidsrepræsentant for sine jordemoderkolleger i Hillerød.

– Rent teknisk skal vi være minimum syv i gruppen, fordi vi skal dække hinandens ferie ind. Hvis man skal være flere, så skal antallet være deleligt med tre for, at det går op, siger Susan Gerlach.