Plan for svangreomsorgen efterlyses

Tillæg til artiklen “Køb og salg af fødsler”

– Hvor længe vil Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet finde sig i, at amternes dårlige økonomi undergraver retningslinier og faglige anbefalinger, når fødesteder lukkes uden en overordnet plan for svangreomsorgen, spørger Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.Spørgsmålet er blevet aktuelt igen med forslaget om at lukke fødeafdelingen på amtssygehuset i Gentofte, der er det hidtil største fødested i en lang række af fødesteder, der lukkes eller er lukningstruede i disse år.

– Den seneste melding fra Københavns Amt understreger behovet for en overordnet planlægning af svangreomsorgen i Danmark, som Jordemoderforeningen gjorde politikerne opmærksom på i foråret, da vi henvendte os til alle sundhedsordførere i Folketinget, siger Lillian Bondo.

Henvendelserne resulterede i at Folketingets Sundhedsudvalg gennemførte en eksperthøring den 2. april 2003 med deltagelse af politikere og en række eksperter med sundhedsfaglig, økonomisk eller anden viden på området. Enhedslisten har siden fremsat lovforslag, om at alle kvinder skal have ret til fødselsforberedelse og ret til at have en jordemoder hos sig under hele fødslen. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen lovede ved førstebehandlingen af lovforslaget den 9. maj 2003, at svangreområdet skal undersøges med henblik på organisering og serviceniveau.

– Ministeren har taget opgaven til sig og vi ser frem til at få virkeligheden skildret. Det ulykkelige er bare, hvis der er afdelinger, der når at lukke, inden vi har et ordentligt vidensgrundlag at handle ud fra, siger Lillian Bondo.