Plads til de studerende

De studerende fra jordemoderuddannelserne i København, Esbjerg og Aalborg har efterlyst plads i tidsskriftet, hvor de kan informere hinanden og andre og berette om deres erfaringer undervejs mod autorisationen. I dette nummer lægger de studerende ud med en beretning fra en klinikperiode og med beretninger fra valgfri periode. Hvis du som studerende har noget på hjerte, som du vil dele med andre i Tidsskrift for Jordemødre, så kontakt redaktør Anne-Marie Kjeldset på amk@jordemoderforeningen.dk.

De studerende fra jordemoderuddannelserne i København, Esbjerg og Aalborg har efterlyst plads i tidsskriftet, hvor de kan informere hinanden og andre og berette om deres erfaringer undervejs mod autorisationen. I dette nummer lægger de studerende ud med en beretning fra en klinikperiode og med beretninger fra valgfri periode. Hvis du som studerende har noget på hjerte, som du vil dele med andre i Tidsskrift for Jordemødre, så kontakt redaktør Anne-Marie Kjeldset på amk@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Beretninger fra valgfri periode
Jordemoder i New York

Et livsnødvendigt budskab, som aldirg når ud

Kommunikation om rusmidler skal læres

Beretning fra klinikperiode
Studerende på et af landets mindste fødesteder