Pension

Mange jordemødre arbejder på deltid. Nogle vælger at holde orlov
uden arbejdsgiverbetalt pensionsdækning. Begge dele har betydning
for alderspensionen. Se i disse eksempler hvor meget.

Det er de færreste, der beskæftiger sig indgående med alderspension, når de står i starten af deres erhvervsaktive karriere. Den eftertragtede uddannelse som jordemoder er i hus, der er skrevet under på kontrakten på det første ansættelsesforhold, og der bliver endelig plads til selv at tænke på familieforøgelse.

I den situation er det sjældent størrelsen på den løbende pensionsopsparing, der optager tankerne. Det handler mere om at få planlagt økonomien nu og her, så arbejds- og privatliv kan gå op i en højere enhed.

Men selvom pensionisttilværelsen opleves som lysår væk, så kan det være en god ide at regne på, hvor meget det betyderfor pensionsopsparingen, hvis man i perioder af sit liv har en mindre – eller slet ingen – indtægt.

I nogle tilfælde – som ved hel eller delvis ledighed – har man ikke selv fravalgt arbejdsgiverbetalt pensionsindbetaling. I andre tilfælde har man selv indflydelse på indtægten og dermed størrelsen af det beløb, der månedligt indbetales til pensionsopsparingen. Det kan være ved at gå ned i tid eller ved at gå på orlov uden løn eller barseldagpenge for eksempel i forlængelse af en barselorlov.

Vi har opstillet eksempler på fire jordemødresforløb på arbejdsmarkedet, fra de bliver uddannet, til de går på pension. Målet er at illustrere forskellene på pensionsudbetalingen, når den tid kommer. Vi har i eksemplerne valgt at fokusere på fravær som følge af barsel ud over den periode, der er pensionsdækket fra overenskomstens side og i beskæftigelse på henholdsvis fuld tid og deltid.

Perioder med ledighed – og dermed manglende pensionsindbetaling – vil kunne sammenlignesmed orlovsperioder uden pensionsdækning.

Pensionseksempler

Jordemoder 1

 • Ingen børn
 • 37 timers ansættelse indtil pensionering

Pension: 119.000 kr. årligt, udbetales livsvarigt

Jordemoder 2

 • Tre børn
 • 3 års ansættelse på 37 timer (trin 5). Herunde en periode med barsel på løn og dagpenge – alt med pension
 • 3 års ansættelse på 37 timer (2 år på trin 5 og 1 år på trin 6). Herunde en periode med barsel op løn og dagpenge
 • Herefter ansættelse på 37 timer frem til pensionen (på trin 6)  

Pension: 119.000 kr. årligt, udbetales livsvarigt

Fordi overenskomsterne har sikret pensionsindbetalingerne i hele den almindelige barselsperiode, har orlov i forbindelse med de tre børn pensionsmæssigt ingen konsekvenser.

Jordemoder 3  

 • Tre børn
 • 3 års ansættelse på 37 timer (trin 5). Herunde en periode med barsel på løn og dagpenge – alt med pension
 • 3 års ansættelse på 30 timer (trin 5).  Herunde en periode med barsel på løn og dagpenge – alt med pension
 • 3 års ansættelse på 30 timer (2 år på trin 5 og 1 år på trin 6). Herunder en periode med barsel på løn og dagpenge – alt med pension
 • Herefter ansættelse på 28 timer frem til pensionen (på trin 6)

Pension: 92.000 kr. årligt, udbetales livsvarigt

Fordi overenskomsterne har sikret pensionsindbetalingerne i hele den almindelige barselsperiode, har orlov i forbindelse med de tre børn pensionsmæssigt ingen konsekvenser. Der har derimod det nedsatte timetal. Der er mulighed for selv at indbetale den resterende del af bidraget og således bevare den fulde pensionsdækning.

Jordemoder 4

 • Tre børn
 • 3 års ansættelse på 37 timer (trin 5). Herunde en periode med barsel på løn og dagpenge – alt med pension
 • Herefter selvvalgt orlov i 6 måneder (ingen pensionsindbetaling)
 • 3 års ansættelse på 30 timer (trin 5). Herunde en periode med barsel på løn og dagpenge – alt med pension
 • Herefter selvvalgt orlov i 6 måneder (ingen pensionsindbetaling)
 • 3 års ansættelse på 30 timer (2 år på trin 5 og 1 år på trin 6). Herunder en periode med barsel på løn og dagpenge – alt med pension
 • Herefter selvvalgt orlov på 1 år (ingen pensionsindbetalinger)
 • Herefter ansættelse på 28 timer frem til pensionen (på trin 6)

Pension: 85.000 kr. årligt, udbetales livsvarigt.

Fordi overenskomsterne har sikret pensionsindbetalingerne i hele den almindelige barselsperiode, har orlov i forbindelse med de tre børn pensionsmæssigt ingen konsekvenser. Det har derimod det nedsatte timetal og de samlet set 2 år uden indbetalinger. Der er mulighed for at selv at indbetale den resterende del af bidraget og således bevare den fulde pensionsdækning.

Forudsætninger for alle fire eksempler

 • Født 1987
 • Uddannet januar 2014
 • Bor i København
 • Regionalt ansat på overenskomst mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner
 • Går på pension som 69-årig
 • I eksemplerne er den beregnede pension omregnet til nutidskroner. Det er antaget, at de inbetalte bidrag stiger med inflationen fremn til pensioneeringstidspunktet. Der er indregnet en årlig kontorente på 4,5% og en årlig inflation på 2%.
 • Der er lagt til grund, at jordemødrene på de første 8 år er på trin 5, med det centralt aftalte tillæg på 1.850 kr., og efter 8 år kommer op på trin 6 med det centralt aftalte tillæg på 11.900 kr. derudover får jordemødrene i de fire eksempler et lokalt aftalt tillæg på 15.000 kr. årligt. Tillæggene er i 06 niveau, og alle løn- og pensionsdele reduceres efter beskæftigelsesgrad
 • Der er i beregningerne set bort fra de 2% pension af ulempetillæg, som vagtarbejdende jordemødre yderligere får

Indbetaling til pension

Der indbetales samlet 13,37% af følgende pensionsgivende løndele:

 • Løntrinnet (trin 5, 6, 7 eller 8)
 • Det centralt aftalte tillæg på aktuelt 13.449 kr årligt ved minimum 8 års ancinnitet.
 • Lokalt aftalte tillæg. Tillæg aftalt før den 31. maj 2002 kan dog være ikke-pensionsgivende.
 • Merarbejde (1:1 betaling op til den ugentlige fuldtidsnorm)

Der indbetales 2% pension af følgende lønafhængige særydelser.

 • Aftentillæg
 • Nattillæg
 • Weekendtillæg
 • Søgnehelligdagstillæg
 • Tilkaldsbetaling
 • Betalingen for kald i rådighedsvagter
 • Timelønnedes tillæg for arbejde på søgnehelligdage

Der ydes ikke pension af overarbejde (1:1,5 betaling ud over den daglige eller ugentlige fuldtidsnorm)

Man har ret til at vælge at indbetale mere til pensionen mod en tilsvarende lønnedgang.

Under barsel i en ansættelse indbetales der pension såvel under den lønnede del som dagpengedelen af orloven.

Pensionen indbetales til PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

Din Pensionsindbetaling kan derudover suppleres ved en Mer' Pension. Læs mere på www.pka.dk/mer.

Udbetaling af pension

Pensionen er afhængig af, hvor meget der spares op i de aktive år, og hvor længe pensionen forventes at skulle udbetales.

 • Alderspensionen er livsvarig og jo tidligere på pension, jo flere år skal opsparingen fordeles over.
 • www.pka.dk kan man efter log-in beregne de forskellige konsekvenser af ovenstående på baggrund af egne data og oplysninger.
 • Tilknyttede førtidspensioner og dødsfaldpensioner hænger størrelsesmæssigt sammen med den forventede alderspension.