På valgplakaterne

Otte af Jordemoderforeningens medlemmer stiller op til kommunal- og regionalvalget den 16. november. Vi har spurgt dem om deres bevæggrunde – og om hvad man egentlig kan bruge sin faglighed som jordemoder til i politik.

Otte af Jordemoderforeningens medlemmer stiller op til kommunal- og regionalvalget den 16. november. Vi har spurgt dem om deres bevæggrunde – og om hvad man egentlig kan bruge sin faglighed som jordemoder til i politik.

Annika Frøkjær Kamstrup

Annika Frøkjær Kamstrup
Alder: 35 år 

Arbejdsplads: Hjemmepasser datter på 11 måneder. Tidligere Thisted fødegang.

Uddannelsesår: 2011

Parti: Radikale Venstre

Valgsted: Thisted Kommune

Hvad har fået dig til at gå ind i politik?
Jeg blev spurgt, om jeg ikke skulle stille op til kommunalbestyrelsen, da jeg sad med i et forældreråd, der arbejdede med at få en ny børnehave i byen. Før det havde det slet ikke været i min bevidsthed. Der havde jeg lige fået vores yngste barn, og det er jo altid en god anledning til at stoppe op og tænke sig om. For det lægger et enormt pres på ens familieliv at arbejde fuld tid på en fødegang. Samtidig brænder jeg for børne- og ungeområdet. Jeg ønsker virkelig at trække flere unge mennesker til Thy. Det, synes jeg, er værd at arbejde for.

Hvad vil du gerne ændre?
Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune består af 27 medlemmer. 22 af dem er mænd. Og gennemsnitsalderen ligger nok på omkring 50 år, vil jeg gætte på. Og de beslutninger, der bliver taget, afspejler nemt mest medlemmerne. Derfor skal flere yngre mennesker, flere kvinder og flere borgere med anden etnisk herkomst vælges ind. Ellers bliver debatten ikke relevant for borgerne.

Hvad kan du trække på fra din faglighed som jordemoder?
Der er ikke så stor forskel på ansvaret på en fødestue og i en kommunalbestyrelse: Det handler om store beslutninger, der kommer til at påvirke folk. Det skal du turde være i. Det tør jeg, fordi jeg er så rodfæstet i min faglighed som jordemoder. Og så tror jeg, at ordentlighed og arbejdsomhed er klassiske dyder som jordemoder – det skal man også have i en kommunalbestyrelse.

Og så kan jeg tale vores faggruppe ind i sundhedsarbejdet generelt i kommunen. For jordemødre kan så meget mere end at tage imod børn.

Mona Bindner

Mona Bindner
Alder: 51 år

Arbejdsplads: Privatpraktiserende med klinikker i Silkeborg og Horsens.

Uddannelsesår: 2011

Parti: Venstre

Valgsted: Silkeborg Kommune

Hvordan var din vej ind i politik?
Jeg har været medlem af Venstre i snart fem år. Men jeg begyndte selv at overveje at stille op da, jeg oplevede en stigende uretfærdighedsfølelse over, at man kan føde på en privatklinik uden brugerbetaling på Sjælland, men ikke i Jylland. Da jeg sendte en officiel ansøgning om at få sådan en ordning etableret i Silkeborg, fik jeg et pænt afslag. Til sidst endte det med, at jeg via Venstre fik stillet spørgsmål til ministeren og fik foretræde. Og der gik det op for mig, at faglige argumenter ikke altid er nok. Der er nogle sager, hvor man skal have nogle politiske kanaler for virkelig at rykke ved tingene.

Du valgte at stille op til kommunalvalget og ikke regionsvalget. Hvilke overvejelser gjorde du dig om det?
Jeg arbejder stadig benhårdt for, at det skal blive muligt at føde på en privat klinik med offentlig finansiering i Silkeborg. Så jeg frygtede at blive inhabil i regionsrådet, fordi jeg selv ejer en jordemoderklinik. Men byrådet kan måske lægge pres på regionen i den her sag – for det er jo i Silkeborgs interesse. Og så kræver arbejdet i byrådets udvalg bestemt også sundhedsfaglig viden i forhold til fx ældreplejen.

Har du nogle mærkesager, hvor du trækker på din jordemoderfaglighed?
Ja, jeg mener, at jordemødre skal kunne uddanne sig til sundhedsplejersker. Det vil jeg gerne lægge pres på for. Og at jordemødre implementeres i sundhedsplejen. Når man kan komme hjem fire til otte timer efter fødslen som førstegangsfødende fra fx Regionshospitalet i Herning, så giver det rigtig god mening at have jordemødre i sundhedsplejen.

Karina Aamann

Karina Aamann
Alder: 51 år

Arbejdsplads: Regionshospitalet i Horsens

Uddannelsesår: 1999

Parti: Venstre

Valgsted: Horsens Kommune

Hvordan kom du ind i politik?
Jeg er tillidsrepræsentant for tredje gang. Og vi kan gøre nok så meget, men magten er større andre steder. Jeg hørte mig selv gentagende gange sige “Hvorfor er der ingen jordemødre på den politiske scene?” Så da jeg fik tilbuddet, følte jeg, at jeg måtte tage imod det.

Hvordan kan du bruge din faglighed som jordemoder i politik?
Jeg arbejder med omsorg som jordemoder, og jeg ønsker mig en omsorgsrevolution. Jeg ser alle de sårbare gravide i mit arbejde, så det giver mig en viden, som jeg vil bruge. Borgmesteren drømmer om en ny, stor arena i byen. Jeg drømmer om tid til omsorg inden for ældreplejen, skolerne, specialområdet, og at man ikke skal blive syg af at give den omsorg. Forholdene for pædagoger, sygeplejersker og sosu’er skal være rigtigt gode, for så bliver de det også for borgerne.

Hvad vil du arbejde for inden for jordemoderfaget?
Jeg vil diskutere omsorg fra vugge til grav og ikke kun arbejde for jordemødrene. Men jeg opbygger jo gode relationer til regionsrådspolitikkerne. I Jordemoderforeningens kredse har vi arbejdet meget med, hvordan vi kommer i snak med regionsrådspolitikkerne. Og det var den viden, jeg trak på, da jeg for nylig kom til at sidde ved siden af en, der stiller op til regionsrådet. Han fik lige en peptalk om jordemødrenes arbejdsforhold. Så ringede han et par uger efter og sagde: “Må vi komme ud på Regionshospitalet i Horsens og høre om det, I brænder for og de udfordringer I står i?” Og han kom i går og talte med vores afdelingsledelse og hospitalsledelsen. Vi er ikke ret mange jordemødre, så vi skal tale vores sag. Ellers drukner vi. Og det får jeg lejlighed til via lokalpolitik.

Frida Pernille Groth Rasmussen

Frida Pernille Groth Rasmussen
Alder: 24 år

Arbejdsplads: Studerende på 4. semester på Københavns Professionshøjskole. Tilknyttet Nordsjællands Hospital i klinikperioderne

Parti: Enhedslisten

Valgsted: Region Hovedstaden

Stiller du op til regionsrådsvalget eller kommunalvalget – og hvorfor?
Jeg stiller op til regionsrådet, fordi de sidder med ansvaret for sygehusene. Jeg har været medlem af Enhedslisten, siden jeg var 16. Men det er først, efter jeg er begyndte på jordemoderstudiet, at det er gået op for mig, hvor meget ansvar regionerne har for det område, jeg skal arbejde indenfor. For mig er det en stor kærlighedserklæring til jordemoderfaget, at jeg stiller op. Jeg vil så gerne skabe bedre arbejdsforhold for Danmarks jordemødre. Da jeg kom ud på en fødegang første gang, tænkte jeg: “Gud, det her kan jeg ikke overleve i.” Jeg vil gerne blive i faget i mange, mange år. Det kan jeg ikke se for mig, at jeg kan i mere end tre-fire år, som det er nu. Vi skal have lov til at bruge vores faglighed i stedet for at løbe rundt og have alt, alt for travlt. For mig er det at stille op til regionsrådet en vej til at forbedre vores fag.

Hvad er din motivation for at stille op til valget?
Lighed står mit hjerte nær. Man ved, at fattige mennesker får dårligere behandlinger i sundhedsvæsenet. Man ved også, at LGBT+personer undgår sundhedsvæsenet, og at folk med en anden hudfarve end hvid, har det svært i sundhedsvæsenet. Jeg ved fx ikke, hvordan jeg skal spotte gulsot på et barn med en anden hudfarve en hvid. Men sundhedsvæsenet skal være for alle! Og så skal der flere jordemødre-hænder derude. Så de tunge byrder bliver fordelt på flere skuldre. Vi skal både kigge på opnormeringer og højere løn som en vej til fastholdelse og rekruttering. Det har regionerne et ansvar for, og der kan jeg bidrage med min viden og faglighed som jordemoderstuderende.

Anette Abildgaard Larsen

Anette Abildgaard Larsen
Alder: 65 år

Arbejdsplads: Har privat akupunkturklinik

Uddannelsesår: 1987

Parti: Konservative Folkeparti

Valgsted: Tønder Kommune

Hvad fik dig til at gå ind i kommunalpolitik?
Ved kommunalvalget i 2017 blev jeg overraskende opstillet som spidskandidat – og valgt som eneste konservative medlem af kommunalbestyrelsen. Baggrunden var, at jeg havde skrevet læserbreve om kæmpe vindmøller på land, som jeg er imod, fordi de ødelægger naturen og støjer. Kæmpevindmøller hører til på havet.

Hvad kan du bruge din jordemoderfaglighed til i dit politiske arbejde?
Mit fantastiske arbejdsliv som jordemoder flere steder i Danmark og også i Grønland har været med til at forme mig som menneske. Det samme har mine fem børn. 

Man får jo noget “pondus” af den livsstil – det er meget brugbart i det politiske arbejde.

Fagligheden og erfaringen er et enestående fundament for at begå sig og agere i den politiske sfære og dermed bidrage med forslag til nye eller bedre tiltag.

Allerede ved de første budgetforhandlinger i 2018 fik jeg som konservativ vedtaget og afsat penge til kommunal ansættelse af jordemoder og etablering af HOME START i Tønder Kommune. Det har betydet, at vi kan tilbyde en tidlig indsats allerede i graviditeten – ikke kun til de familier, vi tror er udsatte – men til alle. 

Min fagprofessionelle status som jordemoder gør, at jeg ligger på en førsteplads for troværdighed på en liste af 26 faggrupper. Politikere og brugtvognsforhandlere ligger som de sidste. Det drager jeg helt bevidst fordel af.

Dickte Noël Toft

Dickte Noël Toft
Alder: 48 år

Arbejdsplads: Konsulent på Bispebjerg Hospital og jordemodervikar på Hvidovre Hospital

Uddannelsesår: 2006

Parti: Socialdemokratiet

Valgsted: Hørsholm kommune

Hvad var din motivation for at stille op til kommunalvalget?
Jeg har været skolebestyrelsesformand i fire år, og har kunnet se, hvordan der har været sparerunde på sparerunde i vores kommune på både børne- og ældreområdet. Det betyder, at der er en del børn med særlige behov, der mistrives i skolerne i dag. Der er til tider meget uro i klasserne, og vi er nødt til at se på, hvordan vi får vi løftet området. Derudover trænger ældreområdet til et løft. Personalet løber stærkt og har ikke den samme tid, som de havde før til at varetage omsorgen for de ældre. Blandt andet fordi der er indført mange dokumentationskrav.

Stiller du op til regionsrådsvalget eller kommunalvalget – og hvorfor?
Jeg stiller op til kommunalvalget, men hvis jeg bliver valgt ind nu, så er jeg klart interesseret i Regionsrådsvalget i fremtiden. Jeg er stadig jordemoder i hjertet, og jordemødrenes arbejdsmiljø trænger i den grad til et løft – det har jeg faktisk lige holdt oplæg om på Socialdemokratiets kongres. Jeg ser virkelig, hvor meget mine kolleger knokler, når jeg har vikarvagter. Vi kan råbe nok så meget, at der skal flere penge til løn, men der skal også bedre arbejdsvilkår for jordemødrene. Jeg synes, at det var hårdt at være i nattevagt. Nu har jeg to vagter om måneden, men det er urimeligt hårdt at skulle arbejde sådan hele tiden. Og så har man mange steder ovenikøbet kun en uge eller 14 dages sommerferie. Vi bør have de samme vilkår som alle andre ude i samfundet på den slags punkter. Jeg synes ikke, at mine jordemoderkolleger er urimelige i deres krav, og det vil jeg gerne bakke op om politisk. Jeg synes, at jeg har lagt mærke til, at der er flere med sundhedsfaglig baggrund, der stiller op til Regionsrådet denne gang, og det er rigtigt godt. Vi har brug for deres røster.

Kristina Gammelgaard-Larsen

Kristina Gammelgaard-Larsen
Alder: 30 år

Arbejdsplads: Nyuddannet og pt. jobsøgende

Uddannelsesår: Jordemoder i 2016, kandidat i folkesundhedsvidenskab i 2021

Parti: Enhedslisten

Valgsted: Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Hvad er din motivation for at stille op?
Jeg har været politisk aktiv, siden jeg var 17 og har engageret mig i mange bevægelser og foreninger. Jeg har kæmpet for jordemoderstuderendes vilkår i De Jordemoderstuderendes Forening, for ordentlige vilkår og overenskomstansættelser i bevægelsen Fremtidsfighters, for LGBTQ-rettigheder i bevægelsen Queer9000, og de sidste år har jeg lagt mine kræfter i kampen for vores børn i forældrebevægelsen ”Hvor er der en voksen”.

Stiller du op til regionsrådsvalget eller kommunalvalget – og hvorfor?
Jeg stiller op til både kommunalvalget og regionsrådsvalget. Kommunalpolitisk er det især kampen for bedre forhold i daginstitutioner og skoler, en grøn klimapolitik og en værdig behandling af vores udsatte borgere, der fylder for mig. På regionalt plan er kampen for bedre vilkår til sundhedsansatte altoverskyggende. Og så har jeg en drøm om et meget stærkere samarbejde mellem den kommunale og regionale sektor på sundhedsområdet, der blandt andet vil kunne løfte vores indsats for nybagte familier betydeligt.

Hvordan kan du bruge din jordemoderfaglighed i politik?
Jeg kender den intense belastning, det kan være at give alt, hvad man har for at hjælpe en ny familie til verden. Jeg kender også den intense glæde, når det hele lykkes, og man lukker døren ind til et lykkeligt, nybagt forældrepar, der er kommet styrket igennem fødslen. Jeg VED, hvordan det burde være, og jeg ved, hvorfor vi SKAL have ændret grundlæggende på den måde, sundhedsvæsenet behandler de ansatte på. Den erfaring giver brændstof til at arbejde benhårdt for et bedre sundhedsvæsen for både ansatte og patienter.

Grethe Saabye

Grethe Saabye
Alder: 57 år

Arbejdsplads: Økonomiansvarlig i Arkitektfirmaet Saabye & Partners, udvalgsformand og medlem af Økonomiudvalget i Lejre Kommune.

Uddannelsesår: 1990

Parti: Det Konservative Folkeparti

Valgsted: Lejre Kommune

Hvad fik dig til at gå ind i politik?
Jeg er vokset op i et hjem, hvor der blev talt meget politik og siden jeg gik i skole, har jeg siddet i elevråd, forældrebestyrelse i mine børns daginstitution og i skolebestyrelse. I 2001 blev jeg opfordret til at stille op til kommunalbestyrelsen af De Konservative, som havde lagt mærke til mit engagement til dialogmøder om skoleområdet. Jeg blev valgt som 1. suppleant til trods for, at jeg var tilflytter og ikke havde boet mere end 3-4 år i kommunen. Men jeg havde også den lokale jordemoderkonsultation og jeg ved, at mange, der stemte personligt på mig, kendte mig som jordemoder. I 2003 afløste jeg et medlems plads i kommunalbestyrelsen og så sad jeg frem til og med 2006. Jeg passede meget på med ikke at bruge det borgerlige ombud til at få fri til møder – det kunne jeg godt mærke ville være udfordrende for arbejdstilrettelæggelsen. Derimod brugte jeg meget energi på at få en vagtplan som var tilpasset møderne og arbejdede også deltid. I 2009 blev jeg spidskandidat for De Konservative og dette er nu mit fjerde valg i træk som sådan. Jeg har ikke arbejdet som jordemoder siden medio 2019, da jeg de sidste to år været sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd. Det er jeg netop stoppet med, da jeg nu går målrettet efter at blive borgmester i Lejre Kommune – vi får se… – måske skal jeg i stedet tilbage til jordemoderfaget.

Hvordan kan du trække på din jordemoderfaglighed?
Der er ikke meget, der ryster mig. Jeg kan bevare roen, når det brænder mest på, eller jeg får borgerhenvendelser fra frustrerede borgere. Som aktiv jordemoder gennem mere end 25 år, har jeg oparbejdet stor erfaring med netop at møde mennesker af enhver slags og jeg synes stadig, det er enormt stimulerende – jeg nyder det! Jeg har siddet næsten ti år som formand for Børn og Ungeudvalget i kommunen – altså det udvalg, som tager sig af tvangsanbringelser af børn – og måske især i den forbindelse, er det kommet mig meget til hjælp med min jordemoderbaggrund. Derudover har jeg selvfølgelig også indsigt i, hvad det vil sige at være ansat i sundhedsvæsnet. Det pres, der arbejdes under, hvad der betyder noget for alle dem, der arbejder med og for mennesker – om tid og mulighed for at udøve et arbejde, som vi bare gerne vil gøre ordentligt. Det tager jeg med mig!