Overenskomst med vikarbureauer

Jordemoderforeningen har en række overenskomster med de danske vikarbureauer, der formidler jordemodervikarer til arbejdssteder i Danmark eller i udlandet. I foråret 2017 skal disse overenskomster fornys.