Overenskomst med privat fødeklinik

Jordemoderforeningen har for første gang indgået overenskomst om løn- og arbejdsforhold med en privatejet fødeklinik. Aftalen blev indgået den 26. september, hvor formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, skrev under på aftalen sammen med jordemoder Louise Zielinski, der ejer fødeklinikken ‘Storkereden’.

Louise Zielinski indgik i sommeren 2013 en aftale med Region Sjælland, der betaler pr. fødsel, der finder sted på klinikken. Ordningen om økonomisk kompensation er foreløbig et forsøg, hvor klinikken kan blive kompenseret for op til 200 fødsler årligt.

Overenskomsten mellem Storkereden og Jordemoderforeningen findes på www.jordemoderforeningen.dk – søg efter ‘Storkereden’.