Øremærket barsel

Danmark skal inden august 2022 implementere EU’s nye orlovsdirektiv.

I dag har mor 14 ugers betalt øremærket orlov efter fødslen, mens der er to ugers betalt øremærket orlov efter fødslen til far/medforælder. Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers betalt forældreorlov, som forældrene selv kan fordele.

Forældrene har ret til barseldagpenge under orlov. Der kan desuden være aftalt overenskomstmæssig ret til løn under orloven, men det er ikke en del af barselaftalen.

Folketinget skal tage stilling til, hvordan en kommende barselmodel skal se ud. Regeringens støttepartier – SF, Enhedslisten og Radikale – lægger op til at begge forældre skal have lige meget øremærket orlov efter fødslen.

Støttepartierne foreslår en ny barselmodel, der øremærker 14 ugers betalt orlov til henholdsvis mor og far/medforælder samt 20 ugers betalt forældreorlov, som forældrene selv kan fordele.

Regeringen har ikke lagt sig fast på en barselmodel, men afventer resultatet af et udvalgsarbejde. Lige nu er udvalgsarbejdet på pause, da der mangler afklaring på, om EU’s graviditetsdirektiv fra 1992, der giver moderen ret til 14 ugers barselorlov, og barselsdirektivet om øremærket barsel til begge forældre, skal fortolkes parallelt. Hvis det forholder sig sådan, vil det betyde, at barslen ikke kan fordeles ligeligt mellem forældrene, som regeringens støttepartier og en række organisationer foreslår.

Ligelig fordeling af øremærket barsel til mor og far/medforælder har i flere andre nordiske lande ført til, at far/medforælder tager mere orlov.

Et argument for at indføre mere øremærket orlov til far/medforælder er, at det vil styrke ligestillingen for faderen/medforælderen og styrke ligestilling på arbejdsmarkedet med hensyn til løn og karriere for kvinden.

Vi har givet ordet til to kvinder med meninger om hvilken barselmodel, der tjener samfundet, ligestillingen og familierne bedst.

Jordemoder karina Aamann: Der ligger en nøgle til ligestilling i barselsorloven

Politiker Pernille Skipper: Motivation er vejen frem