Ordbog

Om OK05

Sundhedskartellet blev dannet i 1997 som et forpligtende samarbejde mellem en række faglige organisationer inden for sundhedsområdet og består i dag af følgende 11 organisationer:

Danske Afspændingspædagoger, 247 medlemmer
Danske Bioanalytikere, 5.634 medlemmer
Danske Fysioterapeuter, 9.197 medlemmer
Dansk Sygeplejeråd, 59.661 medlemmer
Dansk Tandplejerforening, 1.009 medlemmer
Den Almindelige Danske Jordemoderforening, 2.039 medlemmer
Ergoterapeutforeningen, 6.198 medlemmer
Farmakonomforeningen, 4.340 medlemmer
Foreningen af Radiografer i Danmark, 1.200 medlemmer
Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter, 60 medlemmer
Økonomaforeningen, 8.147 medlemmer

Ny Løn
Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev der aftalt en lønreform, som blev kaldt Ny Løn. Tanken var, at en større del af lønnen fremover skulle individualiseres forhandles lokalt i form af kvalifikations- og funktions- og resultatløn. Ved overenskomstforhandlingerne i 1999 og 2002 fulgte resterende faggrupper over på Ny Løn.

Forlodsfinansiering

Ved overenskomstforhandlingerne aftaler de central parter hvor meget, der forventes at blive forhandlet samlet set i Ny Løn ved de lokale forhandlinger.

Ved overenskomsterne er der blevet afsat følgende til forlodsfinansiering:

1997-1999: 0,20% (både Ny Løn og decentral løn)
1999-2002: 1,40%
2002-2005 :1,87%

Der er ingen sikkerhed for at disse midler udmøntes til jordemodergruppen

Lønmodel
Den måde man aftaler for en faggruppe, at lønnen skal sammensættes på. Hvilke trin er grundløn, hvad og hvor meget ydes der automatisk og hvad og hvor meget ydes efter forhandling.

Sundhedskartellets grupper varetager en bred vifte af forskellige opgaver i sundhedsvæsenet. Selvom de overordnede rammerne om medlemmernes hverdag på mange måder er ens, kan vilkårene og betingelserne for arbejdets udførelse være meget forskellige.

Det kan skyldes professionens historiske betingelser, traditioner og normer. Det kan også have rod i selve fagets virksomhedsområde og udviklingstendenser, hvilket bl.a. vil påvirke faggruppens muligheder for kvalificering og kompetenceudvikling.

Disse indbyrdes forskelligheder i Sundhedskartellet betyder, at der vil være forskel på, hvilken lønmodel den enkelte faggruppe findes bedst egnet.

Rammeaftale
En aftale indgået ved overenskomstforhandlingerne, som inden for bestemte rammer giver mulighed for at indgå lokale aftaler af generel eller individuel karakter.

Jordemødrene er i dag bl.a. omfattet af følgende rammeaftaler:

  • Ny Løn
  • Decentral arbejdstid
  • Socialt kapitel
  • Seniorpolitik
  • Kompetenceudvikling
  • TR-vilkår
  • Tidsbegrænset ansættelse
  • Medindflydelse og medbestemmelse