Opfølgning

Sandbjerg guideline anbefaler, at kvinder med grad 3 og 4 bristninger følges i månederne efter fødslen. Inden for tre uger efter fødslen kan der resutureres.

Kvinder, der har fået en ruptur af sphincter i forbindelse med fødslen, er sårbare. Deres risiko for ikke at kunne holde på luft eller afføring er tre gange forhøjet inden for de første seks uger efter fødslen i forhold til kvinder uden ruptur. Cirka 20 procent er inkontinente for urin tre måneder efter fødslen.

Sandbjerg guideline* anbefaler, at kvinderne informeres både mundtligt og skriftligt i dagene efter fødslen. Informationen skal indeholde oplysninger om bristningens omfang, symptomer og behandling (laksantia og smertestillende), aflastning af området og hygiejne og genoptræning af bækkenbunden. Der bør desuden gives information om, at kvinden skal henvende sig til fødestedet, hvis hun inden for de første tre uger efter fødslen får tegn på sårinfektion eller inkontinens for afføring. Guideline anbefaler desuden, at kvinden får en samtale med en fysioterapeut under indlæggelsen og instrueres i træning af bækkenbunden.

Ambulant opfølgning
Det, at man ikke kan holde på luft, afføring og urin, er et tabubelagt problem, som mange kvinder holder for sig selv. Studier viser, at mange kvinder ikke søger behandling, hvis de har problemer. Andre undersøgelser viser, at fækal inkontinens påvirker kvindens livskvalitet og kan føre til social isolation.

Det anbefales, at der rutinemæssigt følges op over for de berørte kvinder, når de forlader fødeafdelingen. Det kan ske ved en opringning en til to uger efter fødslen, hvor der spørges til symptomer og det vurderes, om der er behov for henvisning til fysioterapeutisk behandling eller til obstetrisk læge.

Hvis der er tegn på sårinfektion, sårruptur eller analinkontinens bør kvinden tilbydes akut klinisk kontrol, da der er mulighed for tidlig sekundær rekonstruktion af sphincter og perinæum op til tre uger efter fødslen.

Sandbjerg guideline anbefaler desuden, at alle berørte kvinder modtager et spørgeskema 3-6 måneder efter fødslen, hvor der spørges til inkontinens, smerter, påvirkning af livskvalitet osv. Der bør desuden gives tilbud om fysioterapeutisk træning af bækkenbunden.

Kilde: Sphincterruptur ved vaginal fødsel. Behandling og opfølgning. Sandbjerg guideline 2011. Findes på www.dsog.dk.

Læs andre artikler i temaet.

Definitioner af perineale bristninger

Perineale bristninger klassificeres som:

  • Grad 1 bristninger: Involverer kun huden i perinæum
  • Grad 2 bristninger: Involverer perineale muskler, men ikke den anale sphincter
  • Grad 3 bristninger: Involverer den anale sphincter
    • Grad 3a: mindre end 50 procent af eksterne anale sphincter er bristet
    • Grad 3b: mere end 50 procent af eksterne anale sphincter er bristet
    • Grad 3c: Interne anale sphincter er bristet.
  • Grad 4 bristninger: Involverer eksterne anale sphincter og interne anale sphincter samt ano- rektale mucosa.

Man taler om anal sphincter læsion ved grad 3 og grad 4 læsioner.

Tre håndgreb på film
’Kan det lade sig gøre at nedsætte frekvensen af sphincterruptur? Vi ved det ikke, men vi prøver’, er titlen på en film produceret af jordemoder Karen West på Hvidovre Hospital i 2006. Filmen viser tre forskellige håndgreb brugt i praksis. Filmen kan ses her