Opbakning bag klinik for migranter

Jordemoderforeningen støtter sammen med andre
professionsforeninger oprettelsen af en klinik,
hvor migranter kan søge sundhedsfaglig hjælp,
når de ikke har adgang til ydelser i det offentlige
sundhedsvæsen. Der har været stor interesse
fra jordemødre, der gerne vil arbejde som frivillige
i klinikken.

Den 15. august deltog jeg i et møde mellem Lægeforeningen, Dansk Røde Kors og Jordemoderforeningen. Formålet med mødet var, at Røde Kors og Lægeforeningen ville fremlægge detaljeret plan for deres (og Dansk Flygtninghjælps) sundhedsklinik for udokumenterede migranter.

Ved et tidligere møde mellem Lægeforeningen og Jordemoderforeningen, tilbage i december 2010, havde Jordemoderforeningen understreget, at vi ville bakke op om et sådant initiativ.

Det gentog jeg på dette seneste møde.

Klinikken har på det seneste fået stor pressebevågenhed, og der har været mange meninger for og imod. Der er ikke tvivl om, at jordemødre ligesom andre sundhedspersoner har ret og pligt til at hjælpe mennesker med akut behov for sundhedsindsats. Og er en graviditet nu akut?

Vi har diskuteret dette i formandskab og hovedbestyrelse, og vi har den holdning, at der også bør ydes forebyggende hjælp til gravide, set ud fra det synspunkt, at godt nok er den enkelte dag i graviditeten ikke en akut hændelse, men den er på den anden side en del af en uopsættelig proces.

Alle de faggrupper, der kommer til at medvirke i arbejdet, læger, sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter samt sikkert flere, kan påregne støtte fra deres professionsforening, skulle der blive behov for det.

Klinikken har allerede fået mange uopfordrede ansøgninger, også fra jordemødre, og vi har lovet Vibeke Lenskjold, Dansk Røde Kors, som er leder af klinikken, at hun er velkommen til at henvende sig gennem Tidsskrift for Jordemødre og www.jordemoderforeningen.dk, dersom behovet overstiger de ansøgninger, der allerede er kommet ind.

Det er tanken, at klinikken skal holde åbent mellem 17 og 20 mandag og onsdag, og den får til huse i Rewentlowsgade 10, Vesterbro i København. Bliver der behov for flere tider, så indretter man sig herefter.

Vi håber, at I vil hjælpe med at fremme sundhedshjælpen også til de allermest udsatte gennem at udbrede kendskabet til klinikken.

Og så donerer vi nogle lytterør!