Op og stå

Fødslen bliver kortere og behovet for epiduralblokade mindre, når den gravide står op i starten af fødslen. Det viser et nyt review fra Cochrane.

21 studier med i alt 3.706 gravide er blevet gennemtrævlet af forskere og har resulteret i et Cochrane Reiview:Maternal position and mobility during first stage labour. Undersøgelsen viser, at fødslens første stadie forkortes med en time, hvis kvinden er oppegående, når fødslen starter. Den viser videre, at behovet for epiduralblokade er mindre, når den fødende bevæger sig rundt.

Forskerne har desuden påvist, at der ikke sker en stigning i indgrebsfrekvens hos kvinder, der starter fødslen stående. Sundhedstilstanden for mor og barn bliver heller ikke ringere af en aktiv start på fødslen.

”Ja, ja, vi ved det jo udmærket godt: at bevæge sig under fødslens aktive fase i oprette stillinger hjælper på rotationen, vemønsteret, smerteoplevelsen og kvindens følelse af kontrol over fødslen. Nu ved de det også på Cochrane!” skriver jordemoder Anne Ruby på her på Jordemoderforeningens debat forum.Anne Ruby spørger videre i sit indlæg: ”Hvor tit er du medvirkende til at en kvinde, der kommer ind til fødsel, bliver lagt ned for at få kørt en rutinemæssig doorstep-CTG? Og hvor ofte får du hende mobiliseret igen? Jeg tror, den første time efter parret er ankommet til fødegangen, har større betydning for fødslens udfald, end vi aner. Hvilke dufte, synsindtryk og følelsesmæssige stemninger møder dem og deres på det tidspunkt hypersensitive nervesystemer? Hvad betyder dette møde for kvindens nerve- og dermed hormonsystem? Mig bekendt er der ingen, der kan bevise en gavnlig effekt af doorstep-CTG (og i øvrigt mange andre fødegangsrutiner) – men her er i hvert fald beviset på en negativ sideeffekt”.

Kilde:www.cochrane.org/reviews/en/ab003934.html