Op at stå – med UK

Med inspiration fra fødeafdelinger i blandt andet New Zealand har Aabenraa Sygehus introduceret forløsning af UK i stående stilling.

På fødeafdelingen i Aabenraa anbefaler man alle gravide med foster i underkroppræsentation at føde vaginalt, hvis ikke der er noget, der taler imod. Anbefalingen ligger i forlængelse af afdelingens politik om, at sectio kun er løsningen, når den vaginale forløsning er medicinsk kontraindiceret. Dog holder man mindre stramt på den vaginale vej ved UK, hvis mor foretrækker operation.

– Vi anbefaler som udgangspunkt at føde UK vaginalt, men det er stadig et valg for kvinden, siger Tove Bøttcher, der er jordemoder og kvalitets- og udviklingskoordinator ved Aabenraa Sygehus.

Fødestedet har aldrig haft lukket ned for vaginale UK-forløsninger, som det skete på mange fødesteder efter Hannahs artikel i 2000. Men en ny indsats, som indebærer fortrolighed med oprejst UK-fødsel, skal nu opkvalificere tilbuddet til de gravide, så alle vagtbærende speciallæger har UK-ekspertise.

– Vi startede for ca. et år siden en kompetenceudvikling, der skal sikre, at alle vagtbærende speciallæger – både obstetrikere og gynækologer – får kompetencerne, fortæller Tove Bøttcher. Kompetencerne tilegner læger og jordemødre sig ved fantomtræning, undervisning i UK-fødslens fysiologi samt håndgreb, der afholdes regelmæssigt, og ved at være med ved fødslerne. I det første år kan afdelingens mest erfarne overlæge i UK-forløsning, Kamilla Gerhard Nielsen, kaldes til alle UK-forløsninger. Alle kvinder, der skal føde UK, bliver spurgt om tilladelse til at optage fødslen med en iPads kamera. Videoen bliver efterfølgende gennemgået af det team, der har stået for fødslen og på næste dags morgenkonference.

– Kompetenceudviklingen går ud på, at vi skal vide med os selv, at vi er kvalificerede til at håndtere en vaginal UK-forløsning. Og vi skal med overbevisning kunne sige, at vi er dygtige og trænede i UK-forløsning og at den ekspertise altid er til rådighed, så vi ikke kommer i en situation, hvor en kvinde, der ønsker vaginal forløsning, bliver mødt af en læge, der ikke tør, fortæller kvalitets- og udviklingskoordinatoren.

Undervisningen på det sønderjyske fødested adskiller sig fra traditionel undervisning i håndgreb ved UK-forløsning ved, at man skal tilstræbe, at kvinden er i en oprejst stilling – knæ, knæ-albue eller stående – under selve forløsningen. Inspirationen til at bruge en oprejst fødestilling kommer fra New Zealand, hvor overlæge Kamilla Gerhard Nielsen, har arbejdet. Erfaringerne herfra og fra engelske og tyske forskningsresultater var startskuddet til den 180 graders ændring i anbefalet fødestilling. Studierne viser gode outcomes og en højere frekvens af vaginale forløsninger uden håndgreb ved oprejst fødestilling.

– Vi vil gerne væk fra den ryg- og sideliggende stilling og hen i en stilling, hvor kvinden er mobil i sit bækken. Det er meget fascinerende at se en UK-fødsel, hvor kvinden for eksempel står på knæ. Man kan nærmest se den fysiologiske proces, hvor barnet trænger ned igennem bækkenet og man kan bede kvinden om at stå op på den ene fod, så passagen i bækkenet udvides, forklarer Tove Bøttcher.

Læger og jordemødre på Aabenraa Sygehus vil gerne dele erfaringer med den oprejste UK-fødsel og udbyder et seminar med workshops og internationale oplægsholdere.

Seminaret ’Oprejst UK-fødsel’ finder sted i Aabenraa den 16.-17. marts og er åbent for både læger og jordemødre. Man kan læse mere om seminaret og tilmelde sig på www.seminar2018. dk.

Ved spørgsmål om vaginal UK-fødsel/oprejst UK-fødsel kan overlæge Kamilla Gerhard Nielsen kontaktes på Kamilla.Gerhard.Nielsen@remove-this.rsyd.remove-this.dk  

Fakta om UK-fødsler i Aabenraa

  •  I 2017 var der 51 fødende med 1 barn i UK > 37+0 i Sygehus Sønderjylland (Aabenraa)
  • Af disse fødte 16 ved elektivt sectio og 35 ved intenderet vaginal fødsel.
  • Af de 35 med intenderet vaginal fødsel fik 20 foretaget akut sectio. Ud af de 15 vaginale UK fødsler var 6 førstegangsfødende.