Økonomisk ombudsmand

Jordemoderforeningens kritiske revisor opfatter sig selv som medlemmernes vagthund i økonomiske spørgsmål. Revisoren skal holde øje med, at foreningens penge bliver brugt i overensstemmelse med de politiske beslutninger og opfordrer medlemmerne til at være med til at sætte fingrene på de ømme punkter.

Medlemmer skal kunne bruge foreningens kritiske revisor som en slags ombudsmand, hvis der er noget, de synes er underligt i foreningens brug af penge.

– Mit arbejde er ikke primært at kigge bilag igennem, det har vi en statsautoriseret revisor til. Jeg skal først og fremmest føre tilsyn med, at foreningens penge bruges i overensstemmelse med de beslutninger, som kongres og hovedbestyrelse træffer, siger Lotte Thrige. Hun blev valgt som kritisk revisor på Jordemoderforeningens kongres i november sidste år. På samme kongres blev den kritiske revisors funktion præciseret i foreningens love, så hun fremover får tættere kontakt med hovedbestyrelsen.

Lotte Thrige kender allerede til arbejdet i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, hvor hun sad i sin egenskab af kredsformand i Vestsjællands Amt fra 2003 til 2004. Den politiske karriere sluttede, da Lotte Thrige i september sidste år valgte at forlade posten, efter at hun blev ansat som mellemleder ved Holbæk Sygehus. Siden er familien Thrige flyttet til Jylland, hvor Lotte starter som centerjordemoder ved Viborg Jordemodercenter pr. 1. December.

Lotte Thrige var også med på sidelinjen op til overenskomstforhandlingerne i foråret. Som medlem af Lønudvalget havde hun til opgave at komme med inspiration til formandskab og hovedbestyrelse, da der skulle formuleres krav.

De saftige områder
Lotte Thrige forestiller sig ikke, at hun selv skal finde på alle de borende spørgsmål, som hun mener, er revisorfunktionens vigtigste opgave at stille. Medlemmerne skal på banen.

– Jeg skal selvfølgelig selv finde på områder, som jeg kigger nærmere på, men det er vigtigt for mig, at der også kommer inspiration fra medlemmerne, siger Lotte Thrige og opfodrer både enkeltmedlemmer og kredsforeninger til at komme med spørgsmål om foreningens økonomi og prioriteringer.

– Det kan være alt fra meget konkrete spørgsmål på baggrund af et aktuelt budget eller regnskab til at give udtryk for en undren over foreningens dispositioner i en given sag, siger Lotte Thrige. Det er måske ikke alle spørgsmål, den kritiske revisor kan eller skal svare på, understreger hun.

– Men så skal jeg nok sende dem videre til rette vedkommende, og det kunne fx være foreningens formandskab.

Et af de spørgsmål, Lotte Thrige forestiller sig, at der kan være interesse for, er lønudviklingen hos de ansatte i foreningens sekretariat. Spørgsmålet blev diskuteret på den seneste kongres, hvor resultatet blev, at lønudviklingen i sekretariatet skal fremlægges for hovedbestyrelsen en gang årligt.

– Det er et af de områder, der altid er interessant og vigtigt at holde øje med i en faglig organisation, så det lover jeg at gøre, siger den kritiske revisor.


Jordemoderforeningens love §34, stk. 3

”Den af kongressen valgte kritiske revisor skal på eget initiativ føre tilsyn med, at Jordemoderforeningens midler anvendes i overensstemmelse med kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger og prioriteringer. Den kritiske revisor har ret til indsigt i alle forhold, der er af betydning for opgavens udførelse. Den kritiske revisor aflægger sammen med forelæggelsen af årsregnskabet sin egen rapport til hovedbestyrelsen. Bliver den kritiske revisor bekendt med dispositioner, der væsentligt afviger fra kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger og prioriteringer, skal hovedbestyrelsen straks orienteres herom.”Lotte Thrige