OK15: Krav til regioner og kommuner

Jordemoderforeningens krav blev 1. oktober videresendt til Sundhedskartellet, som den 9. oktober havde førstebehandling af kravene fra alle 11 medlemsorganisationer.

I den første behandling af kravene i Sundhedskartellet tegnede der sig mange fælles træk; der er fx fra alle organisationernes side stort fokus på balancen mellem privatliv og arbejdsliv, herunder behovet for større grad af indflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse og beskyttelse af fritiden. Derudover er der selvfølgelig fælles ønske om generelle lønstigninger og sikring af reallønnen (lønnens købekraft). Også bedre muligheder for kompetenceudvikling er der mange, der stiller krav om.

Sundhedskartellet har 2. og 3. behandling af kravene den 28. oktober og 3. november, hvorefter kravene skal koordineres i det nye Forhandlingsfællesskabet, så krav, der er af generel karakter – fx krav om generelle lønstigninger – kan fremsættes i fællesskab med samtlige andre organisationer pa det regionale og kommunale arbejdsmarked.

De generelle krav oversendes af Forhandlingsfællesskabet den 15. december. Samme dag oversendes Sundhedskartellets specielle krav, der blandt andet omfatter krav om tilrettelæggelse af arbejdstiden, til arbejdsgiverne.

Krav til staten
På statens omrade er kravene den 22. oktober endeligt udtaget pa CO10’s repræsentantskabsmøde. Fokus er også her på reallonssikring, og så er der enkelte specielle krav pa undervisningsområdet, hvor Jordemoderforeningen har overenskomster. De statslige tillidsrepræsentanter er direkte informeret herom af Jordemoderforeningen.