OK08 – Løn og højere nattillæg

Indsamlingen af krav til OK-08 er forbi. Nu starter prioriteringen af kravene i organisationerne.

Fra 1. maj til 1. juni har det været muligt at indsende forslag til overenskomstkrav til Jordemoderforeningen via jordemoderforeningen.dk eller man har kunnet sende forslagene til sin tillidsrepræsentant, kredsformand eller på anden vis direkte til foreningen. Vi har i alt modtaget 154 forslag til enkelt-krav. De forslag, der er kommet ind via hjemmesiden, kan fortsat ses samme sted.

Prioriterede krav
Jordemoderforeningens hovedbestyrelse førstebehandlede på mødet den 18. juni forslagene. Den 1. august skal Jordemoderforeningens krav være indsendt til Sundhedskartellet og herefter vil der blive en 2. og 3. behandling såvel i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse som i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg.

Hovedbestyrelsen var den 18. juni enig om at prioritere følgende væsentlige økonomiske krav:

 • Et væsentligt lønløft og reallønsforbedring til alle — også ledere, samt særlig prioritering af trin 6
 • En væsentlig forbedring af honoreringen af det natarbejde med høj intensitet, som jordemødre varetager
 • Pension af ulempeydelser
 • Progressiv overarbejdsbetaling efter 1. overarbejdstime
 • Seniorordninger som central rettighed
 • Forbedret weekendbetaling: fredag kl. 16 — mandag kl. 08

Øvrige krav
Herudover viderebehandles følgende krav af mindre økonomisk omfang (i uprioriteret rækkefølge):

 • Bedre sikring af udmøntningen af eventuelle lokale lønmidler til jordemodergruppen — herunder sikring af tilbageløbsmidler
 • Mulighed for særlige specialjordemoderstillinger til lønindplacering af fx kendt jordemoder, kliniske afdelingsjordemødre, scanningsjordemødre, instruktions-/uddannelsesansvarlige jordemødre m.fl.
 • Værn om fritiden — bedre varslingsbestemmelser, kendskab til vagtplan tidligere end fire uger før, bedre ferieafviklingsmuligheder (tre sammenhængende uger i skoleferien)
 • Tid/løn til tillidsrepræsentanterne som centrale rettigheder
 • Ret til fuldtidsansættelse med samtidig ret til at vælge afspadsering
 • Forbedring af aftalen om fleksibelt overarbejde i konsultationer

Der var tale om en førstebehandling og der vil i de kommende behandlinger kunne ske visse justeringer og omformuleringen af de enkelte forslag.