OK08 – Første delforlig mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner

Sundhedskartellet mødtes den 21. januar med arbejdsgiverne fra Danske Regioner og det første delforlig blev her indgået mellem parterne.

Forliget betyder bl.a. som noget at det væsentligste:TR-vilkårFremover skal der aftales tillæg til alle tillidsrepræsentanter begrundet i deres arbejdsfunktioner og opgaver. Det er en forudsætning for tillægget, at ”den enkelte tillidsrepræsentant efter en konkret vurdering varetager” opgaver til gavn for arbejdspladsen. Der var en fælles politisk forståelse mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner af, at det er vanskeligt at forestille sig, at tillidsrepræsentanter alene er det af navn og ikke af gavn. Det er Sundhedskartellets forventning, at alle tillidsrepræsentanter vil være berettiget til tillæg.

Herudover er opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter blevet forlænget, så det nu er det individuelle opsigelsesvarsel tillagt tre måneder, der gælder.6. ferieugeArbejdsgiverne havde stillet krav om, at den 6. ferieuge skulle ligestilles med den øvrige ferie, men friheden til at vælge mellem at holde 6. ferieuge eller at få den udbetalt er bevaret. Medarbejderen, der ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal dog give arbejdsgiveren besked om det inden den 1. oktober i ferieåret eller en evt. senere dato fastsat af regionen.

Til gengæld vil de ansatte fremover forud for det enkelte optjeningsår kunne vælge at få udbetalt feriegodtgørelse med 12 % i stedet for ferie med løn. Muligheden er bl.a. attraktiv, hvis man kan forudse at få en del overarbejde i optjeningsåret.