OK08 – Flere delforlig på vej

Forhandlingerne om en ny overenskomst på det regionale område er delt op i fire ”pakker”, der hver handler om særlige områder.

Første delforlig er indgået (se side 24), det næste forhandlingsmøde mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner er den 4. februar, hvor det er seniorordninger, kompetenceudvikling, barsel og barns sygdom, der er på dagsordenen. Ambitionen er på det møde at indgå delforlig nummer to.

Herefter udestår de ”tunge” spørgsmål om arbejdstid til den 14. februar og om den samlede ramme – herunder løn og pension – til de afsluttende forhandlinger den 25. februar og frem til og med den 29. februar, hvor parterne har aftalt, at forhandlingerne skal være afsluttet.