OK 11 Forhandlingerne fortsætter

Forhandlingerne mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner om en fornyelse af overenskomst for jordemødre ansat i regionerne skrider langsomt men sikkert fremad.

Tværgående forhandlinger mellem Sundhedskartellet AC, FOA og KTO på den ene side og Danske Regioner på den anden side, førte 24. januar (kort før dette blads deadline) ikke til en aftale, parterne kunne blive enige om. Her blev flere emner drøftet herunder seniorordningen, TR-området og MED, men parterne blev ikke enige denne gang. Næste møde med arbejdsgiverne er 11. februar.

Ifølge planen bliver forhandlingerne afsluttet i slutningen af februar, så resultatet kan sendes til urafstemning blandt medlemmer i Sundhedskartellets 11 organisationer i første halvdel af marts. Resultatet af afstemningen vil foreligge inden 1. april, hvor den ny overenskomst skal træde i kraft.

Forhandlingerne om en ny overenskomst på statens område skrider planmæssigt frem og forventes ligeledes afsluttet i slutningen af februar.