OK 05 – Hvad sker der nu?

Overenskomstforhandlingerne faldt endeligt på plads med urafstemningen, hvor 88 procent af jordemødrene sagde ja til resultatet.
Nu forestår der en periode, hvor Sundhedskartellets organisationer – herunder Jordemoderforeningen – og arbejdsgiverne skal udarbejde de egentlige overenskomsttekster og også blive enige om eventuelle fortolkninger af de indgåede aftaler.

Overenskomstforhandlingerne faldt endeligt på plads med urafstemningen, hvor 88 procent af jordemødrene sagde ja til resultatet.

Nu forestår der en periode, hvor Sundhedskartellets organisationer – herunder Jordemoderforeningen – og arbejdsgiverne skal udarbejde de egentlige overenskomsttekster og også blive enige om eventuelle fortolkninger af de indgåede aftaler. Det er hensigten, at alle overenskomster og centrale aftaler (fx arbejdstidsaftalen) skal være klar til udsendelse inden sommerferien. De generelle aftaler, som afløser de tidligere KTO-aftaler, fx ferieaftalen, barselaftalen m.fl., forventes først at foreligge i endelig version efter sommerferien.

2005: Udbetaling af engangsbeløb
I første overenskomst år – dvs. i 2005 sker der ikke de største forandringer. Det blev aftalt, at alle jordemødre, som er ansat pr. 1. april 2005, får et engangsbeløb på 3.800 kr. (i H:S 4.000 kr.) udbetalt med oktoberlønnen. Beløbet gradueres efter beskæftigelsesgrad. Man har ret til beløbet, selvom man fx er på orlov – med eller uden løn – da man i det tilfælde stadig er ansat. Har man flere samtidige ansættelser, er man berettiget til beløbet fra alle arbejdsgivere, men også i den situation er det i forhold til beskæftigelsesgraden.

Mindre ændringer i arbejdstidsaftalen
På arbejdstidsområdet er der aftalt en del redaktionelle ændringer, som har virkning allerede fra 1. april 2005. Da det alene er redaktionelle ændringer, er det i realiteten indholdet af aftalen fra 1.april 2003, som fortsat er gældende. 1. april 2006 sker der den konkrete ændring, at weekendbetalingen (40 procent) fremrykkes til lørdag kl. 6.00, og kronebeløbene, fx for omlagte timer, inddraget fridøgn m.m., reguleres.

Pensionsbidrag ved orlov
Fra 1. oktober 2005 indbetales der pensionsbidrag under barselorlov og adoptionsorlov i den ulønnede del af barselperioden samt under børnepasningsorlov. Ordningen gælder for alle, som på dette tidspunkt eller senere er på orlov. Der er desuden andre forbedringer på familieområdet, som træder i kraft allerede den 1. april 2005. Disse og øvrige forbedringer i resten af overenskomstperioden og deres virkningstidspunkter fremgår også af det urafstemningsmateriale, som lå til grund for afstemningen. Materialet er tilgængeligt på Jordemoderforeningens hjemmeside: www.jordemoderforeningen.dk

Evaluering af forhandlingsforløbet og resultatet
På de næste hovedbestyrelsesmøder vil Jordemoderforeningen evaluere hele forhandlingsforløbet, så vi dels kan vurdere, hvad vi skal arbejde for lokalt, fx med implementeringen af den nye lønmodel, og hvad vi skal gøre bedre eller anderledes til de næste centrale forhandlinger i 2008 i forhold til fx kravindhentelsen, arbejdet i Sundhedskartellet, informationen til medlemmer og tillidsvalgte og selvfølgelig selve resultatet.

Parallelt med Jordemoderforeningens egen evaluering vil forhandlingsforløbet og resultatet i Sundhedskartellet blive evalueret i kartellets forhandlingsudvalg. Det er planen, at denne evaluering afsluttes i slutningen af august.