Offentlighedsarbejde til debat

Johannes blog har givet anledning til både ris og ros. Jordemoderforeningen inviterede til medlemsmøde* om foreningens offentlighedsarbejde og om de faglige diskussioner, som bloggen har sat i gang.

– Jeg kommer her for at finde ud af, om jeg skal melde mig ud af foreningen. I arbejder for kvinderne ikke for jordemødrene. Tidsskrift for Jordemødre handler om gravides og fødendes forhold – ikke om jordemødres. Johannes blog er dråben, der måske får mig til at melde mig ud. Også her er det brugernes forhold, det handler om.

Citatet stammer fra en af de jordemødre, der havde taget imod Jordemoderforeningens invitation til et møde med overskriften ’Jordemoderforeningens offentlighedsarbejde’. Baggrunden for mødet var Johannes blog, som kørte på Jordemoderforeningens hjemmeside fra efteråret 2011 til sommeren 2012, og som stadig kan læses og kommenteres på www.jordemoderforeningen.dk.

Jordemoderens tvivl om, hvorvidt foreningens strategi for at opnå synlighed, status og indflydelse på den faglige udvikling kommer både brugere og jordemødre til gavn, gav anledning til debat om hvilken vej, der er den nærmeste til bedre arbejdsforhold for jordemødre.

– Jo mere anerkendelse vi som jordemødre får for vores arbejde, jo mere værdi tillægges vi – også i politikernes og arbejdsgivernes øjne, sagde Kit Dynnes Hansen, Jordemoderforeningens næstformand.

Men er der nogen mening i at give en bruger fri taletid på foreningens hjemmeside? På bloggen går Johanne, der beskriver sine oplevelser med systemet i sin tredje graviditet og fødsel, skarpt i rette med flere af de fagpersoner, hun møder, ligesom hun stiller spørgsmålstegn ved flere af de behandlingstilbud, hun får.

– Måske ligger bloggen det forkerte sted. Måske skulle den have ligget på Folketingets hjemmeside. Vi ved vel sådan set godt, hvor skoen trykker, men politikerne må gerne læse om travlheden på fødegangene beskrevet af en bruger, sagde en mødedeltager.

– Johanne taler jo med os. Hun siger bare det, vi selv mener – for eksempel at kendthed er vigtigt. Det var provokerende, da kvinderne begyndte at komme med ønskesedler, og da de nægtede at møde op på Sct. Joseph Hospital klokken ni – for så at sidde og vente på, at det blev deres tur. Og det var provokerende, da faderen lagde sig i fødesengen sammen med kvinden. Det er klogt at lade kvinderne tale, konkluderede en anden.

*Til kredse eller arbejdspladser, der har lyst til at diskutere Jordemoderforeningens offentlighedsarbejde: formand og næstformand stiller gerne op. Kontakt os herom.

Udpluk af debatten på Johannes blog på www.jordemoderforeningen. dk

”Din indsats med din blog i Jordemoderforeningen, hvor du venligt, kompetent og uden omsvøb skriver, mens tingene sker, er både velkommen og unik, og den sætter os jordemødre på et tiltrængt tænke-arbejde”.
Karen Bøhrnsen, Susanne Andersen og Jytte Aa. Møller, jordemødre

”I stedet for at påføre både fødende, men vel især personale, endnu mere afmagt over uforskyldt “forkert” adfærd, skulle man informere alle gravide om, HVAD de kan forvente, når de vælger at føde på et offentlig fødested, og så kan de jo takke nej eller ja - så har de fået valget og må derfor også selv tage det ansvar, der følger med et informeret valg.”
Karen West, jordemoder