Obstetrisk vold

Venezuelanske fødselshjælpere risikerer bødestraf, hvis de udøver ’obstetrisk vold’, der er blevet et anerkendt begreb i det sydamerikanske land efter, at en lov mod vold mod kvinder blev vedtaget. Loven definerer obstetrisk vold som ”inhuman behandling fra personalets side. Omfatter misbrug af medicin, underkendelse af den naturlige fødselsproces, så den bliver patologisk, samt manglende autonomi til kvinden, så hun selv kan træffe valg”.

Loven pinder eksempler på obstetrisk vold ud som:

  • Når personalet undlader at reagere, når der er brug for akut hjælp til en gravid eller fødende.
  • Når personalet tvinger kvinden til at føde liggende, når der er mulighed for en opret stilling.
  • Når personalet hindrer kontakt mellem mor og barn og muligheden for at holde barnet og starte amning umiddelbart efter fødslen.
  • Når personalet ændrer den naturlige fødselsproces hos lavrisikogravide i patologisk retningen ved brug af vestimulation uden kvindens informerede samtykke.
  • Når personalet forløser ved kejsersnit uden kvindens informerede samtykke.

For at undgå obstetrisk vold kræver det, at personalet ved, hvordan de undgår det. Dr. Perez D’Gregorio fra den venezuelanske sammenslutning af obstetrikere ser uddannelsen af obstetrikere som en hindring for overholdelse af loven.

– På lægeuddannelsen og videreuddannelser for obstetrikere bliver der kun undervist i den rygliggende fødestilling, og underviserne kender kun i begrænset omfang til den oprette fødestilling, siger D’Gregorio. Han ser også et problem i de fysiske forhold på fødeafdelingerne i Venezuela, der gør det vanskeligt at lade mor og barn forblive sammen umiddelbart efter fødslen.

Kilde: Obstetric violence: A new legal term introduced in Venezuela. Rogelio Péres D’Gregorio. International journal of Gynecology and Obstetrics 2010.