Nytteeffekt vigtigere end evidens

I Holstebro føder en femtedel af alle kvinder med akupunktur. Administrerende overlæge Ditte Trolle forstår ikke, at nogle af hendes lægekolleger er så tilbageholdende.

Ditte Trolle er vant til at blive udspurgt om sit forhold til evidens; om hvorvidt det er et problem for hende som læge at have sanktioneret – eller rettere sagt taget initiativ til – den udbredte brug af akupunktur på sin afdeling, fødeafdelingen på Holstebro Centralsygehus. Længe før der var skyggen af videnskabelig dokumentation for dens effekt.- Men hvorfor spørger man ikke omvendt. Hvorfor er der ikke mange flere læger i Danmark, der bruger obstetrisk akupunktur? Dokumentationen halter ganske vist bagefter, men vi har her en behandlingsmetode, som løser nogle problemer. Der er ingen registrerede bivirkninger. De fødende slipper for forskellige uheldige påvirkninger, som vi kender fra andre former for smertebehandling, og barnet bliver ikke påvirket negativt.

Ditte Trolle fortsætter:

– Metoden er altså ikke evidens-baseret. Til gengæld er den virkningsfuld, og den opfylder de krav, gravide og fødende stiller. De er ofte meget motiverede for at undgå medicin, ligesom de er langt mindre tilbøjelige til at acceptere bivirkninger end andre patienter.

En fordel at være chef
Forsvarstalen her har Ditte Trolle holdt mange gange, siden hun kom til Holstebro som administrerende overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling i 1994. På det tidspunkt var hun selv en erfaren akupunktør, men det var først i 1995, da jordemoder Linda Bue blev ansat, at der kom skred i sagerne. Linda Bue havde også erfaring med obstetrisk akupunktur fra Karolinska Sjukhuset i Sverige, og makkerparret Trolle&Bue gik straks i gang med at uddanne de nordvestjyske jordemødre. Alle fik et intensivt tre-dages kursus – én dag med teori, to dage med praksis – og på Holstebro Centralsygehus fik jordemødrene derefter lov at gå i gang med nålebehandlingen efter velbeskrevne indikationer. Initiativet indbragte sidste år en pris på 50.000 kr. fra Fonden En god start i livet.

– Fordelen var jo, at jeg var chef. Det giver en vis bevægefrihed, konstaterer Ditte Trolle, som hurtigt fik sygehusets egne læger overbevist om, at fødselsakupunkturen var en god idé.

I andre lægekredse har hun heller ikke følt sig hverken ugleset eller miskrediteret, selv om hendes holdning er kontroversiel. Ditte Trolle sidder i dag i bestyrelsen for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).

Koster ikke noget
– Selvfølgelig ville jeg gerne have, at der var ubestridelig, videnskabelig evidens for akupunkturbehandlingens effekt, men det har ikke været et stort problem for mig, at det ikke findes, siger Ditte Trolle, som angiver to hovedårsager:- For det første afsætter jeg ikke ressourcer til én form for behandling på bekostning af andre, for jordemødrene er der jo alligevel. Det koster altså stort set ikke noget at tilbyde akupunktur, siger hun.

For det andet er Ditte Trolle overbevist om akupunkturens nytteeffekt, og hun mener, at det er forfejlet at analysere den ud fra en strengt videnskabelig – læs vesterlandsk – tolkning af, hvad evidens er.

– Nyttevirkningen er jo et samlet hele. Det vil sige, at man godt kan undersøge, om det er nålene i sig selv, der virker. Men måske er det ligeså interessant at se på hele situationen: kunne der eventuelt være en psykisk "bivirkning" hos jordemoderen, så hun udstråler en større myndighed, når hun oplever, hun har et effektivt middel til rådighed? Denne større grad af myndighed smitter måske positivt af på den fødende kvinde, som så føler sig mere tryg? spørger Ditte Trolle.

Hvis man kun ønsker at få svar på det ene spørgsmål – virker nålene i sig selv? – er det ifølge Ditte Trolle for snæver en tankegang.

– Hvis en jordemoder plus en akupunkturnål hjælper den fødende, så HAR du altså en nytteeffekt, mener hun.

Dårlige alternativer

Fødselsakupunkturens berettigelse handler også om, at de eksisterende muligheder for smertebehandling ikke er optimale.- En epiduralblokade er jo både meget indgribende og også en dyr metode til smertelindring, så hvis den fødende kan "nøjes" med akupunkturbehandling, er det et andet _væsentligt aspekt, fortsætter Ditte Trolle.

Hun understreger, at epiduralblokaden ikke kan erstattes af akupunktur, når den fødende har meget stærke smerter.

– Men fordelen er, at vi med akupunkturen får et mere differentieret tilbud, så vi også har noget til kvinder med knapt så stærke smerter, forklarer hun.

Brugen af pethidin ser Ditte Trolle imidlertid gerne skruet ned til et minimum. Indtil videre er pethidin-behovet på hendes afdeling skåret ned til en fjerdedel efter akupunktur-metoden blev indført.

Stor efterpørgsel
Efterspørgslen efter akupunkturen har i dag fundet sit leje i Holstebro, så det er omkring en femtedel af alle fødende, som modtager akupunkturbehandling. Linda Bue opgør antallet hver måned, og det svinger mellem 14-20 procent. Holstebro Centralsygehus har i alt 1100 fødsler om året.- Det vi giver mest af er akupunktur for bækkensmerter hos gravide og smertelindrende akupunktur under fødslen. Der er nogle kvinder, der slet-slet ikke er interesserede, og der presser vi ikke på. Men de fleste er positive over for muligheden, siger Linda Bue.

Hun har tidligere lavet en statistik over kvindernes tilfredshed med behandlingen. Men den led af åbenlyse, videnskabelige svagheder, så registreringen blev stoppet. En korrekt gennemført brugertilfredsheds-undersøgelse vil de imidlertid meget gerne lave i Holstebro.

– Men uha, der er meget, vi kunne være interesserede i at undersøge. Problemet er ressourcerne, siger Linda Bue, som dog gerne vil rose Ringkjøbing amt for at prioritere jordemødrenes akupunktur-uddannelse.

– Jeg tror ikke, der er ret mange jordemødre her i amtet, der ikke kan det. Der bliver lagt vægt på, at nye jordemødre hurtigt kommer på kursus, og det mener jeg også er en forudsætning for at give tilbuddet: at alle skal kunne det, siger Linda Bue, der selv er examineret akupunktør.


Kogebogsakupunktur

l Jordemødrene på Holstebro Centralsygehus er hver udstyret med en mappe, hvoraf det fremgår, hvad de må behandle for og hvordan. Ditte Trolle skal godkende alle nye kombinationer og behandlinger, inden de kommer i mappen. I Holstebro praktiseres altså den såkaldte kogebogsakupunktur.

l Følgende indikationer er på repertoiret i forbindelse med fødsler: vestimulation, beroligelse og smertelindring, løsning af fastsiddende moderkager og efterfølgende ammeproblemer.

l Følgende graviditets-gener behandles med akupunktur: kvalme, vand i kroppen, bækkenløsning, karpal-tunnelsyndrom, ryg- og bækkensmerter. Samtlige gravide rygere har taget imod tilbud om akupunktur for rygestop, og indlæggelsestiden