Nyt Videncenter

Den 17. april 2009 åbnede ’Videncenter for forebyggelse af rusmiddelskader hos børn’ i tilknytning til Familieambulatoriet på Hvidovre hospital.

Velfærdsministeriet har med en bevilling på 120 millioner kr. fra satspuljemidlerne taget initiativ til, at der i regionernes regi oprettes en række lokale familieambulatorier efter Hvidovremodellen. I særbevillingen indgår desuden etableringen af et særligt videncenter, hvor både den almindelige borger og professionelle i sundhedsvæsen og socialforvaltninger kan hente viden og rådgivning på området.

Formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, deltog i receptionen, der fejrede åbningen af videncentret med taler fra beslutningstagerne bag videncentret. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen og regionsformand Vibeke Storm Rasmussen, såvel som Torben Mogensen fra hospitalsdirektionen og overlæge og leder af familieambulatoriet og nu også det ny videncenter May Olofsson, talte alle om betydningen af den tidlige indsats.Ikke overraskende kredsede de tre førstnævntes taler også om May Olofssons mangeårige indsats for at gøre en forskel for de hårdest ramte gravide i dette samfund, og for deres børn. May Olofsson selv gav æren for de gode resultater videre til dels sit inspirerende forbillede og gode kollega, Loretta Finnegan, dels takkede May varmt de mange professionelle, der udgør helheden i tilbuddet til de kommende forældre med misbrugsproblemer.