Nyt fra hovedbestyrelsen

Jordemoderforeningen og de studerende

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse besluttede sig på sit sidste møde for en lang række nye initiativer i forhold til foreningens omkring 450 studerende medlemmer. En arbejdsgruppe bestående af fem studerende – Marie Sejrgaard, Anita Hjorth, Nina Sørensen, Tanja Bakkegaard og Anita Barbesgaard – og hovedbestyrelsesmedlem, Line Hundebøl Nilsen, fremlagde på hovedbestyrelsesmødet i juni en rapport om foreningens arbejde for og blandt de studerende. Rapporten indeholdt 23 konkrete anbefalinger til nye initiativer — store som små.

Af nyskabelser kan nævnes, at Jordemoderforeningen fremover vil afholde et årligt fællesarrangement for samtlige studerende — et træf eller lignende — samt invitere de tre Studerendes Råd til møde med foreningens ledelse med jævne mellemrum.

En række problemstillinger, der blev drøftet meget i hovedbestyrelsen, drejede sig om de studerendes forhold under den kliniske praktik. Her var der enighed om, at et udvalg med deltagelse af såvel studerende, ledere og uddannelsesansvarlige som fagforeningsrepræsentanter skal nedsættes med det sigte at formulere forslag til et samlet sæt af anbefalinger fra Jordemoderforeningen til arbejdspladser, ledere og tillidsrepræsentanter, vedrørende de studerendes arbejdsmiljø under den kliniske uddannelse.