Nyt ekspertfelt undervejs

Afdelingslæge Kristina Renault fra Hvidovre arbejder på at blive landets første ekspert i overvægtskomplikationer i DSOG-regi.

– Vi skal være bedre til at håndtere de her kvinder, og min mission er at skaffe mig en øget viden på feltet, så jeg kan blive ekspert i graviditetskomplikationer relateret til fedme og overvægt og siden hen naturligvis medvirke til, at den viden bliver spredt.

Det fastslår Kristina Renault, afdelingslæge på Hvidovre Hospitals gynækologisk-obstetriske afdeling, hvor overvægtsproblemerne blandt de gravide og fødende ikke bare har et forebyggelsesmæssigt fokus.

– Vi er også nødt til at kunne hjælpe de overvægtige så sikkert som muligt igennem graviditet og fødsel, siger Kristina Renault i erkendelse af, at selv nok så effektiv en forebyggelse i en rum tid fremover næppe vil afskaffe de alvorlige BMI-komplikationer.

En kludetæppe uddannelse
– Lige for tiden er antallet af svært overvægtige tiltagende både i Danmark og andre lande, men der findes ikke nogen egentlig efteruddannelse i de afledte problematikker i forbindelse med graviditet og fødsel, så derfor er jeg selv i gang med at stykke et uddannelsesforløb sammen, forklarer hun.

Det, Kristina Renault gør, er at plukke i de tilbud, der generelt er til fødselslæger. For eksempel har hun netop været i London og lære om akut-obstetrik, fordi det rummer aspekter, der i særdeleshed gør sig gældende for overvægtige.

På den facon opnår hun på et tidspunkt en samlet viden, som hun kan dele ud af i forskellige kollegiale sammenhænge, på kurser og konferencer, i indland og udland. Ligesom for eksempel eksperter i føtalmedicin gør i dag.

– Jeg håber, at vi ved fælles fodslag mellem DSOG og Sundhedsstyrelsen kommer til at fokusere mere på området fremover. I Hvidovre gør vi en del allerede, men sådan er det ikke alle steder, og formentlig gør vi generelt ikke nok i øjeblikket for at dæmme op for udviklingen, vurderer Kristina Renault.

Hun står samtidig for et forskningsprojekt delvist finansieret af Sygekassernes Helsefond, hvor gravide med BMI over 30 udstyres med et pedometer (en skridttæller) for at finde ud af, hvorvidt øget fysisk aktivitet kombineret med diæt-rådgivning har en effekt. Denne undersøgelse afsluttes i 2010.

Vægtstigning
Udenlandske undersøgelser viser, at 30-40 procent af alle gravide overstiger de anbefalede retningslinjer for vægtstigning i graviditeten. Jo flere kilo gravide tager på i graviditeten, desto større er også risikoen for blivende vægtstigning senere i voksenlivet og deraf sundhedsmæssige problemer på sigt.

For normalvægtige gravide tilrådes en vægtstigning på 10-15 kg i løbet af graviditeten. For overvægtige gravide er de danske anbefalinger i dag at begrænse vægtstigningen til 8-10 kg. Der foreligger nyere data der tyder på at yderligere begrænsning i vægten, for i forvejen svært overvægtige gravide, formentlig kan sænke antallet af komplikationer. Der er dog på nuværende tidspunkt endnu ikke tilstrækkelig videnskabeligt belæg for at ændre i de generelle retningslinjer herfor.