Nyt beslutningsværktøj til gravide med tidligere kejsersnit

En ny hjemmeside skal hjælpe gravide, der tidligere har fået kejsersnit, til at træffe valg om en efterfølgende fødsel.

Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital har udviklet et beslutningsværktøj i form af en hjemmeside, som gravide som første gang fødte ved kejsersnit, kan bruge i deres beslutningsproces for at afklare, hvordan de gerne vil føde anden gang.

Siden blev lanceret den 1. november i år og findes her www.efterkejsersnit.dk og hjælper den gravide og hendes partner med at tage stilling til, hvad der er vigtigt for dem ved fødslen og i tiden efter, og dermed om de gerne – om muligt – vil føde vaginalt eller ved et planlagt kejsnit. Siden giver fx svar på, hvad sandsynligheden er for at gennemføre en vaginal fødsel efter et tidligere kejsersnit, alt efter årsagen til kejsersnittet. Den forklarer også om de risici, der er ved vaginal fødsel efter kejsersnit samt risikoen ved kejsersnit generelt.

Siden indeholder fire korte film, hvor fire kvinder fortæller om deres anden fødsel efter kejsersnit ved første fødsel; nogle valgte planlagt kejsersnit, andre fødte eller forsøgte at føde vaginalt. Siden ender med et skema med spørgsmål, som kan støtte beslutningsprocessen.

Hele siden er holdt i en meget neutral tone, og den lægger hele tiden op til at forberede kvinden på samtalen med jordemoder og læge, hvor den endelige beslutning skal tages.

Jordemoder Jette Sandø er en af de jordemødre, som skal i gang med at arbejde med værktøjet. Hun fortæller, at det sætter fokus på kvindernes præferencer og spørgsmål:
– Vi har som jordemødre altid forsøgt at møde kvinden, hvor hun er. Men værktøjet giver mulighed for et øget fokus på den gravide og partnerens præferencer og ønsker, så vi starter samtalen der.

Linket til www.efterkejsersnit.dk er med i indkaldelsesbrevet til første samtale, og jordemoderen spørger ved samtalen ind til, om kvinden har set det. Hvis det ikke er tilfældet, så opfordres hun til at gøre det inden lægesamtalen.

Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen forklarer, at studier viser, at brugen af værktøjer til støtte for patientbeslutninger medfører, at patienterne kan tage mere informerede valg med større viden og større sikkerhed. Samtidigt føler de sig i højere grad som en del af beslutningen og er mere tilfredse og trygge ved den.

www.efterkejsersnit.dk er udviklet i tæt samarbejde med gravide, nybagte mødre, læger og jordemødre på Hvidovre Hospital. Projektet har fået støtte fra Satspuljemidlerne 2016.