Nye tal på sikkerhedskulturen

Region Hovedstaden har spurgt de ansatte på sygehusene om, hvordan de oplever sikkerhedskulturen på deres arbejdspladser. Mange angiver travlhed som en trussel mod sikkerheden.

I 2006 foretog Region Hovedstaden en spørgeskemaundersøgelse på hospitalerne og psykiatrien blandt alt personale med patientkontakt. ’Medarbejdernes Vurdering af Patientsikkerhedskulturen 2006’ er den største undersøgelse på sit område, der til dato er udført herhjemme. Der blev udsendt i alt 21.388 spørgeskemaer og 10.615 kom retur — heriblandt fra 188 jordemødre.

Målet var at undersøge, hvordan sundhedspersonalet i regionen oplever kulturen omkring patientsikkerheden, og hvordan de selv, kollegerne og ledelserne, tackler fejl og utilsigtede hændelser i hverdagen. Samtidig skulle undersøgelsen afdække, hvor ”moden” sikkerhedskulturen var i organisationen som helhed og i de enkelte specialer og klinikker/afdelinger. Foruden den samlede rapport har hver enkelt afdeling eller klinik modtaget en særskilt rapport over deres resultater, og de skal anvendes i det videre arbejde med patientsikkerheden.

Undersøgelsen bliver gentaget i 2008 som led i Region Hovedstadens kvalitetsstrategi.

Både lyse og mørke tal
Undersøgelsen viser, at otte ud af ti medarbejderne føler, at de trygt kan rapportere utilsigtede hændelser, hver anden oplever, at der sker ændringer som følge af indrapporteringerne og tre ud af fire mener, at lederne modtager indberetningerne positivt. På positivlisten er også, at personalet hjælper hinanden, når der er travlt og styrker samarbejdet, når der er problemer. Blandt de mørke pletter på sikkerhedskortet er, at hver anden medarbejder føler, at travlhed truer patientsikkerheden, og at udvekslingen af information ved vagtskifte og overflytninger af patienter ikke fungerer godt nok.

Det er også et problem, at det kun er halvdelen af de ansatte, der mener, at de har været involveret i utilsigtede hændelser inden for det sidste år. Det tyder på, at der underrapporteres.

Undersøgelsen finder endvidere, at der er betydelige forskelle på sikkerhedskulturen i de forskellige faggrupper, afdelinger og specialer.

Den samlede rapport kan ses på: http:// www.patientoplevelser.dk/log/medie/Rapporter/Patientsikkerhed_ 2006.pdf