Nye spillere på banen

Det grå marked for støtte og omsorg før under og efter fødslen mod betaling er blevet mere synligt og systematiseret de seneste år. Indtil videre er der tre private udbydere i danmark. Alle tre har etableret en regulær forretning, som de lever af, ligesom de tilbyder uddannelse af nye støttepersoner på helt uautoriseret plan. Her følger en præsentation af de tre vidt forskellige typer.

Doula’en

Jordbunden hjælp fra kvinde til kvinde

Pia Hern er jordemoder, psykoterapeut og forfatter til bogen ”Fødsel & Smerte.” Desuden driver hun netbutikken www.mothernature.dk.
For et par år siden var hun med til at introducere doula-begrebet i Danmark. Doula er græsk og betyder ”kvinde som tjener,” og denne type fødselshjælp er meget jordbunden uden nogen form for terapeutisk tilgang.

– Min hensigt er at finde tilbage til de gamle energier, hvor kvinder hjælper kvinder. Når man selv har født, så har man en viden, som man kan give videre, fastslår Pia Hern, der ved siden af rådgiver kvinder med stærk fødselsangst.

– Gennem det arbejde ved jeg, at der er rigtig mange kvinder, der har dårlige fødselsoplevelser, og i mange tilfælde bunder det i, at der ikke har været en gennemgående person hos den fødende. I dag er der ikke mange fødesteder, der kan garantere, at der er en jordemoder til stede under hele fødslen. Det skaber utryghed, og derfor er der brug for doulaen for at skabe tryghed, forklarer hun.

Derfor tilbyder Pia Hern en helt enkel form for støtte, der handler om at være til stede, yde omsorg og videregive erfaringer om fødestillinger og vejrtrækning.

– Nøgleordet for en doulas arbejde er omsorg på kvindens betingelser. Jeg har ingen agenda om, at den ene fødselsmåde er mere rigtig end den anden, og jeg mener, det er vigtigt, at hverken doulaen eller den fødende har alt for fastlåste ideer om, hvordan fødslen bør foregå. En fødsel med mange overraskelser kan være lige så god en oplevelse som en med få eller ingen overraskelser, understreger Pia Hern, der som den første i Skandinavien har gennemført alle tre trin af mentoruddannelsen Birthing From Within.

Grundlaget her er en tro på fødslen som en ikke-medicinsk begivenhed og som et overgangsritual for det kommende forældrepar.

Fakta

 •  En doula efter Pia Herns koncept har typisk to besøg á to timers varighed med den gravide og hendes partner. Her tales om forventninger til fødslen og forældreskabet, og der opbygges et tillidsforhold.
 • Når fødslen starter, eller når den fødende har brug for det, kontakter hun sin doula, som derefter tager hen til den fødende – hjemme eller på hospitalet. Doulaen bliver hos den fødende uanset fødslens længde.
 • Efter fødslen mødes den nybagte familie og doulaen igen. Dette besøg varer typisk to timer og aflægges cirka en uge efter fødslen. Det samlede forløb koster typisk 5.000 kroner.
 • Pia Hern er i gang med at uddanne sit andet hold doula’er. Uddannelsens teoretiske del tager tre weekender, hvortil der kommer diverse hjemmeopgaver samt to fødsler med evaluering fra forældrene og supervision. I uddannelsen lægges der vægt på forståelse for den psykologiske side af graviditet og fødsel, herunder hvordan man som doula kan støtte parret – også i samarbejdet med fødselspersonalet. Prisen for uddannelsesforløbet er 6.000 kroner.

Fødselsterapeuten Afkoder reaktionsmønstre Dorte Christiansen er zoneterapeut, massør og kropsterapeut samt grundlægger af Enatal Metoden, som går ud på at betragte graviditet, fødsel og barsel som en helhed.Fødselsterapeuten

Afkoder reaktionsmønstre
Dorte Christiansen er zoneterapeut, massør og kropsterapeut samt grundlægger af Enatal Metoden, som går ud på at betragte graviditet, fødsel og barsel som en helhed.
Med egne ord har Dorte Christiansen været med ”siden zoneterapien var heksekunst.” Det vil sige siden starten af 1990’erne, hvor hun selv fødte for første gang, assisteret af zoneterapeut Gabriella Liisberg.

– Jeg havde en fantastisk fødsel, hvor jeg virkelig havde gavn af at kende min krop og være bevidst om mit reaktionsmønster. Samtidig hørte jeg en masse negative fødselsberetninger fra andre kvinder, så jeg tænkte, at jeg måske kunne bruge min egen oplevelse til noget.

Dorte Christiansen besluttede at specialisere sig i fødselshjælp, og i 1994 startede hun som fødselsterapeut. Hun forklarer, at det hun gør, er at hjælpe den gravide til at afkode sine egne reaktionsmønstre og bevidstgøre hende om, hvordan hun kan udnytte sine ressourcer bedst under fødslen og senere i familiedannelsen.

– Fødslen er konkret. Jo mere, du løber væk, jo mere ondt gør det. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man finder de kræfter, man skal bruge og at prøve at afkode et adfærdsmønster, der måske er uhensigtsmæssigt, forklarer hun.

Dorte Christiansen understreger, at det ikke er psykoterapi, hun laver. Kun hvis parret udtrykkeligt ønsker det.

– Det væsentligste i mit koncept er zoneterapi og akupressur, og så er jeg meget bevidst om, at jeg ikke må være i vejen for jordemoderen under fødslen. Mit arbejde er at støtte den psykologiske proces, at smertelindre og at være formidler, siger hun.

– Barnet må ikke komme til verden midt i en magtkamp. Det er hændt et par gange på de 11 år, at jeg ikke har kunnet etablere et positivt samarbejde med jordemoderen, og så trækker jeg mig hellere, siger hun og understreger, at samarbejdet med jordemødrene normalt går helt gnidningsfrit.

Dorte Christiansen mener, at det er fødselshjælperens opgave at få formidlet, at hun anerkender jordemoderens kompetence, så der ikke hersker tvivl om rollefordelingen på fødestuen. Den grundholdning indprenter hun også sine elever. Dorte Christiansen tilbyder nemlig som noget nyt en uddannelse som fødselsterapeut, fordi hun gerne selv vil trappe ned.

Fakta

 •  En fødselspakke fra Dorte Christiansen kan bestå af 5 x individuel kropsterapeutisk fødselsforberedelse, fødselshjælp og barselbesøg samt 3 x efterfødsels-zoneterapi/samtale til i alt 8.700 kroner. Ønsker man kun fødselshjælp, koster det 5.000 kroner.
 • Dorte Christiansen har været med til at formulere et sæt retningslinjer for terapeuters færden på fødegangen. Heri står blandt andet, at man skal udvise conduite, høj etik, og ved sin tilstedeværelse bidrage til at atmosfæren på fødestuen er til gavn for den fødende kvinde. Desuden at hjælperen er underlagt fødegangens procedurer og til enhver tid skal respektere jordemoderens beslutninger.
 • Fire elever er p.t. I gang med at uddanne sig efter enatal Metoden. De betaler hver knapt 20.000 kroner for 118 lektioner i basisviden, energiprocesser, klinisk forståelse, diagnose og behandling, kommunikation, bonding, zoneterapi og akupressur i efterfødslen, familiedynamik samt praktisk træning.
 • Læs mere om metoden på www.enatal.dk

Fødselscoachen

Maksimerer præstationen
Mia Jiaya Gilling Borgman er psykoterapeut og åndedrætsterapeut, uddannet hos den amerikanske terapeut, healer og filosof Binnie Dansby med speciale i graviditet og fødsel.

Hun har haft selvstændig virksomhed som terapeut siden 1995 og undervist i Bevidst Fødsel samt assisteret ved 12-18 fødsler om året siden da. Cirka halvdelen er hjemmefødsler.


Mia Jiayas tiltrækning til faget udsprang af hendes første fødsel for 13 år siden. – Jeg blev enormt skuffet i mit møde med forskellige former for fødselsforberedelse. Det var meget overfladisk, men så hørte jeg et foredrag af Binnie Dansby, og det gjorde stort indtryk, fortæller hun.

Efter oplevelsen af, hvad god støtte betød under sin egen fødsel, droppede Mia Jiaya idéen om at blive psykolog og gik i stedet målrettet efter at dygtiggøre sig som fødselscoach.

– Jeg har overvejet at tage jordemoderuddannelsen mange gange. Men jeg vil ikke kunne bære det. Den kontinuitet, jeg oplever, vil jeg ikke bytte for noget. Jeg har et arbejde, som giver en dyb glæde, erklærer hun.

Mia Jiaya forstår godt, hvis nogle jordemødre stejler over, at fødselscoachen kommer og overtager ”det sjove.” Men hun oplever ikke samarbejdsvanskeligheder som sådan.

 – Især de sidste tre år har det været utroligt konstruktivt og positivt. Jeg tror, det er fordi, der er flere og flere, der kender mig og ved, hvad jeg står for, så jeg bliver mødt med nysgerrighed og interesse, siger Mia Jiaya. Hun beskriver fødselscoachen, som den, der støtter kvinden under fødslen og holder fast i troen, når den fødende mister den. Coaching betyder at maksimere et andet menneskes præstationer, og positiv tænkning er et af redskaberne foruden psykisk vejrtrækning og visualisering. Typisk vil coachen og kvinden have et dybt kendskab til hinanden gennem en langvarig fødselsforberedelse. –

Jordemoderen er garanten for sikkerheden. Det er hende, der har ansvaret i sidste ende, men det er mig, der kender den fødende og er til stede under hele forløbet, siger Mia Jiaya, der godt kunne ønske sig, at jordemødrene ville trække lidt mere på hendes baggrundsviden – af hensyn til de fødende.

Mia Jiaya siger, at hun kun har oplevet et par enkelte sammenstød med jordemødrene igennem de ti år, og når det er sket, har det været fordi, jordemoderen ikke ønskede hendes tilstedeværelse, eller fordi mulighederne i en situation blev vurderet forskelligt.

– Der er nogle gråzone-områder, hvor jordemødrene ofte tyer til rutinemæssige procedurer, som jeg ikke nødvendigvis er enig i. Altså situationer, hvor der er råderum for tolkningsmuligheder, forklarer Mia Jiaya.

– Men hvis barnets hjertelyd er påvirket eller der opstår komplikationer, så stiller jeg aldrig det, jordemoderen siger, til diskussion. Jeg blander mig heller ikke i, hvordan barnet skal presses ud, bortset fra, at jeg naturligvis kan foreslå en anden fødestilling, hvis det er kvindens ønske, tilføjer hun.

Mia Jiaya er overbevist om, at de danske fødselscoaches er kommet for at blive, og at det voksende krav om tryghed og omsorg ikke kan imødekommes af jordemødrene alene.

– I New York føder alle med en støtteperson. Det er en tendens i tiden, mener hun.

Fakta

 • Sammen med jordemoder Henriette Boysen har Mia Jiaya Gilling Borgmann sammensat et to-årigt uddannelsesforløb for fødselscoaches. Kurset koster alt iberegnet i omegnen af 50.000 kroner og omfatter undervisning i graviditetens fysiologi og psykologi, fødsel, obstetrik og fødselspsykologi, bodymind kropsterapi, pre- og perinatal psykologi, patologisk graviditet og fødsel, familiedannelse, ammerådgivning og ernæringsterapi, coaching og kommunikation samt et års praktisk træning med supervision plus – som noget nyt – træning i rebozo-teknikker.
 • Tidligere på året blev de første otte elever færdige med uddannelsen. De er nu i gang med at etablere sig som selvstændige fødselscoaches rundt om i landet. I oktober startede et nyt hold på otte elever. For at komme med på holdet kræves terapeutisk erfaring eller anden relevant baggrund.
 • Mia Jiaya tager 2.200 kroner for 40 timers fødselsforberedelse på gruppebasis. Deltagelse i fødsel koster 6.000 kroner. Læs mere på www.foedselscoach.dk