Nye samtalekort skal fremme dialogen med gravide

Hvis man vil arbejde brugerinddragende og høre kommende forældres ønsker til og bekymringer om fødslen, kan det være en god idé at smide et par samtalekort på bordet. Det viser erfaringer fra jordemoderkonsultationen i Aarhus, som har udviklet fire nye samtalekort.

Det vigtigste, Bekymringer, Ønsker, Frit kort. Sådan lyder overskrifterne på de fire nye samtalekort, som jordemødre i konsultationen ved Aarhus Universitetshospital er begyndt at benytte under samtalerne med de gravide. Kortene har samme form og størrelse som et postkort, og de spænder over farverne rød, blå, gul og grøn. Bagpå er der plads til at skrive om de ønsker, bekymringer og tanker, som de gravide og partneren har i forbindelse med den kommende fødsel.

Indtil videre har 63 gravide i uge 35 talt med deres jordemoder ud fra de nye samtalekort. Og det er så planen, at kortene, efter en workshop med både gravide og sundhedsprofessionelle her til august, skal videreudvikles og afprøves igen på nye 63 gravide.

Det fortæller jordemoder, master i sundhedsantropologi og projektleder Dorte Waagner, der er en af jordemødrene bag det nye initiativ.

– Samtalekortene bunder i et ønske om at leve op til at arbejde mere brugerinddragende og involverende, og de bygger på evidensbaserede principper for brugerinddragelse. Vi vil gerne udvikle et samtaleværktøj, som ikke er for teksttungt med en masse statistikker og grafer, men noget mere let, der kan bruges mere intuitivt af både jordemoder og den gravide, siger Dorte Waagner og fortsætter:

– Undersøgelser viser nemlig, at kvinderne savner at blive taget mere med på råd. Jeg vil tro, at jordemødres selvforståelse står lidt i vejen for det. For vi jordemødre tror, at vi inddrager de gravide og deres partner, men hvis ikke vi sætter tingene i system, så får vi dem ikke helt med. Og der er faktisk evidens for, at hvis man arbejder struktureret med samtalen, så kommer man også til at inddrage brugeren mere.

Kortene er udviklet i Aarhus Jordemoderpraksis’ udviklings- og idérum ‘Garagen.’ Og de fire kort virker tilsyneladende efter hensigten. Det tyder en undersøgelse med de 63 gravide og deres partnere i hvert fald på.

– Nogen følte, at de blev meget inddraget i samtalen. For de tydelige overskrifter gjorde det lettere at forholde sig til samtalen. Nogen fik slet ikke kortene op ad tasken, da de kom ind på fødegangen. Men hos andre blev kortene taget op ad barseltasken og brugt sammen med fødejordemoderen. De syntes, det var rart, at der var en sammenhæng i forløbet. Og det er også meningen, at kortene skal skabe sammenhæng og bruges i en efterfødselssamtale. De skal bygge bro mellem graviditet, fødsel og barseltid, så de også kan være forberedende til kvindens mulige næste fødsel, siger Dorte Waagner.

Vælg er kort
Kortene skal også på sigt integreres i den forløbs-app, som alle gravide i Aarhus tilbydes. Men ifølge Dorte Waagner så er både jordemødrene og de gravide også glade for det sanselige i at sidde med et par fysiske kort på bordet mellem jordemoder og parrene. Og det er netop tanken, at det skal være nemt og håndgribeligt. Parrene bestemmer selv, hvilket kort de vil samle op og starte med at tale om.

– Kortet ‘Det vigtigste’ skal give plads til at høre deres værdier og præferencer i forhold til fødslen. Det kunne være tanker om, at partneren bliver medinddraget, tanker om sikkerheden eller deres præference om at undgå indgreb som kejsersnit. Kortet ‘Bekymringer’ handler meget om det, man har angst og frygt for. Det skal man også omkring, hvis man vil arbejde brugerinddragende sundhedsmæssigt. Det kort starter mange med. Det kan være angsten for alt det uvisse, frygten for, at det hele går anderledes end forventet eller frygten for at få en stor bristning, fortæller Dorte Waagner og fortsætter:

– Kortet ‘ønsker’ binder en elegant tråd til den gamle ønskeseddel. Det gode ved at kalde det ønsker er, at vi så har nemmere ved at tale om, at alt det, man ønsker sig, det får man ikke nødvendigvis. Samtalekortet ‘Frit kort’ handler om alt det, man lige kommer i tanke om; er man meget blufærdig, vil man gerne have sin søster med eller måske vil man gerne have en Lotusfødsel.

Alle skal høres
Det er Sundhed og Innovation under Region Midtjylland, der har givet penge til projektet, som nu har været i gang i 1,5 år, og som efter planen er færdigt i år eller start 2021. Målet med kortene er også, at alle gravide skal høres:

– Kortene kan være med til at sikre, at også de gravide med særlige udfordringer høres. Normalt kan vi jordemødre måske hurtigt få dem ud ad døren igen. Men med kortene er der en fast struktur over samtalen, så vi sikrer os, at alle gravides ønsker og bekymringer bliver hørt, siger Dorte Waagner, der samtidig understreger, at kortene også er med til i højere grad at inddrage partneren:

– I vores første undersøgelse kunne vi se, at partneren også syntes, at kortene var med til at gøre det meget tydelig, hvad samtalen handler om. Flere jordemødre sagde også, at partneren var meget mere aktiv. Og i forhold til brugerinvolvering er det vigtigt, at også partneren bliver inddraget og hørt. For man ved, at ens netværk spiller en vigtig rolle for, hvordan man kommer igennem et forløb på hospitalet – for eksempel i forhold til hvordan man kommer sig efter en operation. Det samme gælder ved en fødsel.