Nye retningslinjer for grav prolong

Skal gravide, der går over tiden, tilbydes igangsættelse allerede en uge over termin? Debatten bølger i fagkredse og tages igen op på det årlige Sandbjergmøde.Når obstetrikere mødes til januar til det årlige Sandbjergmøde vil debatten blandt andet handle om nye retningslinjer for igangsættelse af fødsler efter termin. Arbejdsgruppen, der skal fremlægge spørgsmålet om ændrede anbefalinger omkring grav prolong, er blevet udvidet med jordemoder Misan Stehouwer, der er vicechefjordemoder ved Skejby Sygehus.

Emnet har været på dagsordenen to gange før uden, at der har kunnet opnås enighed om en ændring af de nuværende retningslinjer for grav prolong. Ved seneste behandling i januar 2009 blev konklusionen, at det fortsat anbefales at sætte fødsler i gang ved 42+0, men at det kan være hensigtsmæssigt at give de gravide tilbuddet allerede ved 41+0. De aktuelle anbefalinger peger også på vigtigheden af individuel vurdering, af de kvinder, der går over tiden, da forhold som paritet, BMI og alder spiller ind på risikoen for perinatal mortalitet.

Forslaget om at ændre anbefalingen for igangsættelse bygger blandt andet på en metaanalyse, der inkluderer studier fra 1969 til 2005 og hvor det primære effektmål er perinatal mortalitet. Undersøgelsen påviser lavere dødelighed i gruppen, der blev sat end i gang sammenlignet med gruppen, der afventede spontan fødsel. Kritikere mener, at forbedret fosterovervågning over undersøgelsesperioden kan have ført til bias i analysen.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at i alt 109 børn døde perinatalt efter uge 41 fra 2005 til 2009. Heraf var de 45 igangsatte fødsler. Ud af den samlede perinatale mortalitet var 20 børn født med misdannelser. Tallene tyder på, at igangsættelse ikke alene er løsning på problemet og at det forhold, at de gravide går fra uge 39 til 41 uden jordemoder- eller obstetrikertjek.

Relaterede artikler: Risikotænkning eller sund fornuft? Anne-Marie Kjeldset. Tidsskrift for Jordemødre 3-2009.