Nye formænd i kredsene

På posterne som formand for Jordemoderforeningens regionale kredse har der været valg. To regionsformænd fortsætter på posten. I de øvrige kredse er der nye folk på formandsposterne. I alle kredse var der kun én kandidat og dermed fredsvalg.

Hovedstadskredsen: vakant*

Sjællandskredsen: Eva Skovrind (nyvalgt)

Syddanmarkskredsen: Ina Thy Hølmkjær

Midtjyllandskredsen: Sille Richter Hansen

Nordjyllandskredsen: Nanna Bergmann (nyvalgt)

Lederkredsen: Charlotte Bjerre (nyvalgt)

*Ved fristens udløb var der ikke indkommet nogen kandidat i Hovedstadskredsen. Ny frist for indsendelse af forslag til formand for Hovedstadskredsen er den 29. maj. Forslag sendes til Jordemoderforeningens sekretariat på jhe@jordemoderforeningen. dk. Såfremt der kun er én kandidat til kredsformandsposten, er vedkommende valgt uden urafstemning.