Ny service på det sociale område

Medlemmer af Jordemoderforeningen kan nu få rådgivning om flexjob, revalidering, førtidspension, sygedagpenge osv. i hovedorganisationen FTF.

Jordemoderforeningen får ofte henvendelser fra jordemødre, der af en eller andre grund ikke kan fungere i faget med det krævende arbejde på fødegangen og derfor må forsøge at finde andre veje inden for eller uden for faget. Det er baggrunden for, at Jordemoderforeningen har indgået aftale med FTF, Fællesrådet af Tjenestemænd og Funktionærer, om at kunne få assistance fra hovedorganisationens socialrådgiver. Medlemmer, der har behov for sådan assistance, skal henvende sig i Jordemoderforeningen, hvor foreningens jurist, Lene Maigaard, etablerer den videre kontakt til FTF. Socialrådgiveren i FTF overtager hele sagsbehandlingen, og hvor det er hensigtsmæssigt, deltager hun i møder sammen med medlemmet i kommunen eller på arbejdspladsen og repræsenterer i den forbindelse Jordemoderforeningen. I sager hvor der indgår en lønforhandling, er det Jordemoderforeningens lokale repræsentanter, der varetager denne.Passivundersøgelsen, som foreningen gennemførte i foråret 2002, viste, at en del jordemødre har forladt faget, fordi det var for hårdt og fordi der ikke er mange muligheder for at arbejde på mindre belastede afdelinger.

I november 2002 blev der sendt en forespørgsel til lederkredsen, om der på fødestederne var ansat jordemødre i flexjob. Af de svar, der er kommet, viser det sig, at der i langt de fleste amter er ansat jordemødre i flexjob. Flere steder har man desuden selv tilrettelagt job, som ikke går ind under flexjob-ordningen, men som giver jordemoderen en stilling med skånehensyn. Der findes ikke noget overblik over hvor mange jordemødre, der er gået på førtidspension eller er revalideret.

Det kan du få hjælp til
* Rådgivning til endnu ikke sygemeldte, men syge medlemmer, hvilke muligheder er der?

* Opfølgning på sager, hvor medlemmer er sygemeldte og hvor der derfor verserer sygedagpengesag i kommunen

* Revalidering og omskolingssager

* Sager om ansøgning om etablering af flexjob på nuværende eller anden arbejdsplads

* Sager vedrørende førtidspension
Du kan rekvirere pjecen 'Sygdom og arbejde - når du får brug for hjælp' på www.ftf.dk eller ved henvendelse til FTF, telefon 33 36 88 00.